Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy,

 s účinností od 1. 9. 2023 budeme navyšovat cenu  oběda o 4 Kč. Důvodem je zdražení potravin na trhu. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

 

Ceny obědů od 1. 9. 2023:   

         7-10 let ………….. 32,- Kč/oběd

         11-14 let…………. 33,- Kč/oběd

      15 a více let ……… 34,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

7-10 let          (20 obědů) …….. 640,- Kč

11-14 let        (20 obědů) …….. 660,- Kč

15 a více        (20 obědů) …….. 680,

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)