Manuál pro stravování ve školní jídelně od 4. 10. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované ruce. Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů. Vezmou si příbor, nápoj, polévku, salát či ovoce a jdou se usadit ke stolu.
 4. Přídavky jsou povoleny.
 5. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 6. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

 1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky.

První den neplánované nepřítomnosti (např. nemoc) je oběd možné vyzvednout v menuboxu (menubox vydává školní jídelna) po nahlášení ve vrátnici školy, a to v době od 12.00 do 12.30 hodin. Tuto skutečnost je třeba nahlásit do 8.00 ráno příslušného dne na tel. č.: 777 477 984, či na email: hola@lupacovka.cz. Odhlášení oběda je možné do 8.00 hod.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 30. 9. 2021

 

PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně platný od 1. 9. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně.

Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!

 1. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 2. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
 3. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

 1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky. Oběd je možné do 8.00 hod. odhlásit jako v běžném provozu.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 20. 8. 2021

 

Připomínám, že od 1. 9. 2021 dochází k navýšení ceny obědů.

 

Upravte si prosím trvalé příkazy k platbě:

7 – 10 let ………. (25,-)………. 500,- Kč

11 – 14 let ………. (26,-)……….520,- Kč

15  a více let ……… (27,-)……… 540,- Kč

 

Platbu pro září uhraďte do 25. 8. 2021.

 

Děkuji

Holá

 

Ve středu 1. 9. 2021  v době od 16:30 do 18:30 hodin je možné zakoupit čip na obědy (29,- Kč) v kanceláři vedoucí školní jídelny v přízemí vedle vrátnice. Čipy budou dětem přiděleny do školní družiny v pátek 3. 9. 2021. Do pátku 3. 9. bude oběd prvňáčkům vydán bez čipu.

Přihlášky ke stravování a další potřebné informace o stravování budete mít k dispozici na třídní schůzce u svého třídního učitele. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat do kanceláře školní jídelny v přízemí školy po třídní schůzce (do 18:30 hodin), anebo do pátku 3.9. 2021 v době od 7:00 do 14:00 hodin.

 

Děkuji.

 

Holá

kuchyně

Informace o stravování  pro školní rok 2021/2022

Doporučuji rodičům budoucích prvňáčků a nových žáků, aby si do konce srpna zřídili trvalý příkaz na obědy:

500,- Kč  (7-10let)

520,- Kč (11-14 let)

540,- Kč (15 a více let)

Číslo účtu školní jídelny:   35-2000786399/0800,   variabilní symbol:  datum narození dítěte (v pořadí den měsíc rok bez mezer a znaků), splatnost:  k 25. v měsíci předem (v srpnu se již platí na září).

Na třídní schůzky ve středu 1. 9. 2021 si rodiče prvňáčků, kteří mají zájem o školní stravování, přinesou 29,- Kč na čip (možno zaplatit mezi 16.30 – 18.30 hodin u vrátnice). Čipy budou dětem předány v pátek 3. 9. 2021 do tříd. Pokud dítě vlastní Lítačku,  může ji místo čipu používat po aktivaci v kanceláři školní jídelny. Na schůzce budou k dispozici přihlášky ke stravování, které po vyplnění můžete odevzdávat po třídní schůzce do kanceláře šj v přízemí školy. Noví žáci si čip nebo Lítačku zaktivují v průběhu prvního týdne školního roku taktéž v kanceláři šj.

 

Výdej obědů ve středu 1. 9. 2021 bude od 9.00 do 11.00 hodin.

 

Více informací na telefonním čísle 777 477 984 – p. Holá, p. Marková,

e-mail : hola@lupacovka.cz.

 

Miloslava Holá (vedoucí šj)

kuchyně

Zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2021

 

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy. S účinností
od 1. 9. 2021 se navyšuje cena oběda o 3 Kč. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny potravin, téměř každodenní nabídka čerstvých zeleninových salátů v našem salátovém baru a doporučená pestrost jídelníčku. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

Ceny obědů od 1. 9. 2021:            7-10 let ……….. 25,- Kč/oběd

                                                       11-14 let…………. 26,- Kč/oběd

                                                        15 a více let …….27,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

                                                        7-10 let      (20 obědů)   ……..  500,- Kč

                                                       11-14 let     (20 obědů) ……….. 520,- Kč

                                                      15 a více      (20 obědů)………… 540,- Kč

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)