Manuál pro stravování ve školní jídelně od 2. 9. 2020

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

  1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované umyté
    a usušené ruce. Do jídelny strávníci vstupují s nasazenou rouškou pod dohledem pedagoga.
  2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!  Pokud si čip zapomenou, jsou povinni si během dopoledne v kanceláři šj vyzvednout náhradní lístek.
  3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
  4. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku s nasazenou rouškou a nádobí roztřídí jako obvykle. Jídelnu strávník opouští zadním východem.
  5. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci.  Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
  6. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné 1. den nemoci z hygienických a epidemiologických důvodů odebrat oběd do přinesené krabičky. Oběd je nutné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

 

Holá

 

 

V Praze 1.9. 2020

 

 

 

 

Placení stravného ve školním roce 2020/2021

 

Děti   7-10 let  ……..     440,- Kč           (1 oběd za 22,- Kč – v průměru 20 obědů v měsíci)

11-14 let   ……..     460,- Kč           (1 oběd za 23,- Kč)

15 a více let  …..     480,- Kč           (1 oběd za 24,- Kč)

 

Číslo účtu školní jídelny:          35-2000786399/ 0800

Variabilní symbol:         datum narození dítěte

Splatnost k 25. v měsíci předem  ( v srpnu si již platíte na září)

 

 

 

Miloslava Holá (vedoucí šj)

Informace o stravování  pro školní rok 2020/2021

Doporučuji rodičům budoucích prvňáčků a nových žáků, aby si do konce srpna zřídili trvalý příkaz na obědy:

440,- Kč  (7-10let)

460,- Kč (11-14 let)

480,- Kč (15 a více let)

Číslo účtu školní jídelny:   35-2000786399/0800,   variabilní symbol:  datum narození dítěte (v pořadí den měsíc rok bez mezer a znaků), splatnost:  k 25. v měsíci předem ( v srpnu se již platí na září).

Na třídní schůzky v úterý 1.9. 2020 si rodiče prvňáčků, kteří mají zájem o školní stravování, přinesou 29,- Kč na čip. (možno zaplatit mezi 16.30 – 17.00 hodin u vrátnice) Čipy budou dětem předány ve čtvrtek 3.9. 2020 do tříd. Pokud dítě vlastní Lítačku či Opencard,  může ji místo čipu používat po aktivaci v kanceláři školní jídelny. Na schůzce budou k dispozici Přihlášky ke stravování, které po vyplnění můžete odevzdávat po třídní schůzce do kanceláře
šj v přízemí školy. Noví žáci si čip (Lítačku či Opencard) zaktivují v průběhu prvního týdne školního roku taktéž
v kanceláři šj.

 

Výdej obědů v úterý 1.9. 2020 bude od 9.00 do 11.00 hodin.

 

Více informací na telefonním čísle 777477984 – p.Holá, e-mail : hola@lupacovka.cz.

 

Miloslava Holá (vedoucí šj)

Připomínka k rodičům strávníků z 1. stupně

 

Prosím rodiče, aby svým dětem připomněli, aby nezapomínaly čipy na obědy. Nebude možnost přídavků a dále nebude možnost 1.den nemoci vyzvednout oběd do přinesené krabičky a to z hygienických a epidemiologických důvodů – připomínám tedy odhlašování obědů do 8.00 hod:

 

e-mail hola@lupacovka.cz

mobil 777477984

odhlašovací formulář na webu školy

(sekce stravování)

 

 

Děkuji za pochopení, Holá

 

Vážení rodiče našich strávníků,
v souvislosti s uzavřením škol a s tím souvisejícím přerušením provozu školní jídelny se budou v květnu mimořádně vracet přeplatky za stravné žákům 2. stupně, jelikož se již do konce tohoto školního roku s největší pravděpodobností nebudou stravovat v naší školní jídelně.

Žákům 1. stupně budou přeplatky vráceny dle provozního řádu šj v září 2020.

Žádám tímto zákonné zástupce žáků 9. tříd, aby si co nejdříve zrušili trvalé příkazy na stravné.

 

Děkuji za pochopení,     Holá.

Nová verze e-jídelníčku Beta

 

Začátkem března byla spuštěna verze e-jídelníčku Beta. Někteří z Vás obdrželi týdenní report Vašeho strávníka. V reportu naleznete info o výši Vašeho kreditu a o odebrané či neodebrané stravě. Na konci reportu je uvedeno číslo účtu pro platby, VS a dále doporučená částka. (650,- Kč).  Je to jen informativní, tudíž není důvod platit, pokud je Váš kredit v plusu a pokud máte nastavený trvalý příkaz či jste si složili na obědy větší částku již dříve. V případě nejasností volejte 777477984 – p.Holá nebo pište na hola@lupacovka.cz.

 

Děkuji za pochopení   Holá Miloslava

Ve středu 27.11. 2019 vám oběd uvaří šéfkuchař Miroslav Kvač společně s týmem naší kuchyně.

 

              Menu:  1. Kuře pečené, zelenina Rattatouile, brambory                         

                           2. Špagety Carbonára zapečené

 

Pozorně čipujte, poslední možnost volby bude v pondělí 25.11. .

 

            Přejeme Vám dobrou chuť !

 

                                                                 Holá Miloslava

 

kuchyně