kuchyně

Informace o stravování  pro školní rok 2021/2022

Doporučuji rodičům budoucích prvňáčků a nových žáků, aby si do konce srpna zřídili trvalý příkaz na obědy:

500,- Kč  (7-10let)

520,- Kč (11-14 let)

540,- Kč (15 a více let)

Číslo účtu školní jídelny:   35-2000786399/0800,   variabilní symbol:  datum narození dítěte (v pořadí den měsíc rok bez mezer a znaků), splatnost:  k 25. v měsíci předem (v srpnu se již platí na září).

Na třídní schůzky ve středu 1. 9. 2021 si rodiče prvňáčků, kteří mají zájem o školní stravování, přinesou 29,- Kč na čip (možno zaplatit mezi 16.30 – 18.30 hodin u vrátnice). Čipy budou dětem předány v pátek 3. 9. 2021 do tříd. Pokud dítě vlastní Lítačku,  může ji místo čipu používat po aktivaci v kanceláři školní jídelny. Na schůzce budou k dispozici přihlášky ke stravování, které po vyplnění můžete odevzdávat po třídní schůzce do kanceláře šj v přízemí školy. Noví žáci si čip nebo Lítačku zaktivují v průběhu prvního týdne školního roku taktéž v kanceláři šj.

 

Výdej obědů ve středu 1. 9. 2021 bude od 9.00 do 11.00 hodin.

 

Více informací na telefonním čísle 777 477 984 – p. Holá, p. Marková,

e-mail : hola@lupacovka.cz.

 

Miloslava Holá (vedoucí šj)

kuchyně

Zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2021

 

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy. S účinností
od 1. 9. 2021 se navyšuje cena oběda o 3 Kč. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny potravin, téměř každodenní nabídka čerstvých zeleninových salátů v našem salátovém baru a doporučená pestrost jídelníčku. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

Ceny obědů od 1. 9. 2021:            7-10 let ……….. 25,- Kč/oběd

                                                       11-14 let…………. 26,- Kč/oběd

                                                        15 a více let …….27,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

                                                        7-10 let      (20 obědů)   ……..  500,- Kč

                                                       11-14 let     (20 obědů) ……….. 520,- Kč

                                                      15 a více      (20 obědů)………… 540,- Kč

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)

PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 31. 5. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované ruce. Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů. Vezmou si příbor, nápoj, polévku, salát či ovoce a jdou se usadit ke stolu.
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj a polévku, salát či kompot  je možné si přidat.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

 1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je možné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 27. 5. 2021

 

PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 17.5. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.

 

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

7.Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je možné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 14.5. 2021

 

V souvislosti s uzavřením škol v době covidové a s tím souvisejícím omezením provozu školní jídelny se v průběhu května budou vracet přeplatky za stravné.

Kdo by nechtěl přeplatky vrátit, může je použít na školní rok 2021/2022, je však potřeba toto oznámit do 10.5. na e-mail hola@lupacovka.cz
či tel. 777477984 p. Holé, p. Markové.

 

Děkuji za pochopení           M. Holá

kuchyně

 Od pondělí 12. 4. 2021 se obědy přihlášeným žákům na distanční výuce budou vydávat od 13:30 do 13:45 hodin. Důvodem je nástup žáků 1. stupně do škol.

Ti žáci 1. stupně, kteří doposud docházeli pro obědy k výdejnímu okénku – “take away”, mají obědy i nadále přihlášené. Po dobu týdenní prezenční výuky ve škole se budou stravovat ve školní jídelně – čip nutný, a po dobu týdenní distanční výuky mohou vyzvedávat oběd v krabičce u výdejního okénka – stačí nahlásit jméno.

Žáci 2. stupně, kteří doposud měli přihlášené obědy a vyzvedávali je u výdejního okénka, je taktéž mají přihlášené a mohou je i nadále v novém výdejním čase 13:30 – 13:45 hod. odebírat.

Ti, kteří již nemají o tento odběr obědů zájem, odhlásí si obědy   u paní Holé, či Markové na tel. č. 777 477 984 nebo na emailu: hola@lupacovka.cz.

kuchyně

PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 12. 4. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
 7. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, a pedagogové, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, mají nárok na dotovaný oběd. Tito strávníci nekonzumují oběd ve školní jídelně, oběd jim bude vydán v jednorázových jídlonosičích u výdejového okénka a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy.

Čas výdeje pro tyto strávníky: 13:30 – 13:45 hod.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

 1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je možné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci – pouze zaměstnanci přítomní na pracovišti – dezinfikované ruce. Do jídelny vstupují s nasazeným respirátorem či nanorouškou. Dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob. Čas výdeje pro tyto strávníky: 12:00 – 12:30 hod.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku s nasazeným respirátorem či nanorouškou a nádobí roztřídí jako obvykle.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
 7. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, a pedagogové, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, mají nárok na dotovaný oběd. Tito strávníci nekonzumují oběd ve školní jídelně, oběd jim bude vydán v jednorázových jídlonosičích u výdejového okénka školní kuchyně a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Čas výdeje pro tyto strávníky: 13:00 – 13:30 hod. Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.
 8. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je nutné do 8.00 hodin odhlásit jako v běžném provozu.

 

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 1. 3. 2021