Poslední odhlášky obědů v tomto školním roce se přijímají nejpozději v pondělí 24. 6. 2024 do 14:00 hodin.

 

Výdej obědů:

 1. a 25. 6. 11:40 – 14:00 hodin

26. a 27. 6. 11:40 – 13:15 hodin

28.6. 9:00 – 11:00 hodin

 

Žáci 9. ročníku mají na 28. 6. 2024 obědy odhlášené. Ten, kdo si bude chtít oběd přihlásit, může tak učinit do pondělí 24. 6. do 14:00 hodin.

V posledním červnovém týdnu se budou vracet přeplatky za obědy 9. ročníkům. Žádám tímto zákonné zástupce žáků, kteří již v příštím školním roce nebudou žáky naší školy, aby si zrušili trvalý příkaz na obědy.

1.–8. ročníkům se budou vracet přeplatky za obědy v září 2024.

Kdo bude chtít použít vzniklý přeplatek za obědy na školní rok 2024/2025, bude kontaktovat vedoucí šj p. Holou na tel. č.: 777 477 984, 222 715 691 či emailem: hola@lupacovka.cz do konce června 2024.

Vedoucí školní jídelny

Holá Miloslava

e-mail: hola@lupacovka.cz

tel.: 777 477 984, 222 715 691 linka č. 107 (p. Holá, Marková)

 

Platba obědů

Trvalý příkaz – číslo účtu: 35-2000786399/0800

VS: datum narození (např. 2.6.2004 = 02062004)

Splatnost k 25. v měsíci předem

 

Měsíční platba

7 – 10 let ……………….. 640,- Kč (32,- Kč/1 oběd)

11 – 14 let ………………. 660,- Kč (33,- Kč/1 oběd)

15 a více ………………… 680,- Kč (34,- Kč/1 oběd)

 

 Odhlášení obědů je možné nejpozději do 8.00 hod. ráno daného dne.

 Obědy je možné odhlásit:

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře na webu = https://lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/

 

Přihlášky ke stravování a prodej čipů na obědy

Ve dnech 26. 8. a 27. 8.  od 7.30 – 14.00 hod. a dále 29. 8. od 7.30 – 16.30 hod. máte možnost v kanceláři šj v přízemí školy vyplnit přihlášku ke stravování a zakoupit čip na obědy (29,- Kč).

Tato možnost platí i v týdnu od 2. – 6. 9. 2024 v čase 7.30 – 14.00 hod. (p. Holá, p. Marková).

 

Výdej obědů v pondělí 2. 9. 2024

Výdej obědů od 9.00 do 11.00 hodin. Vaří se 1 menu.

V případě nezájmu o oběd v tento den oběd odhlašte mailem, telefonicky či na formuláři pro odhlášení obědu na webových stránkách školy v sekci stravování.

 

Škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol (pro žáky zdarma) a Mléko do škol (pro žáky zdarma). V přízemí školy je také umístěn Školní automat Happysnack, kde žáci mají možnost zakoupit mléko za zvýhodněnou cenu.

Všechny podrobnosti k projektům jsou uvedeny na happysnack.cz a https://www.skolniprojekty.info/

 

Aktuální informace pro školní rok 2023/2024:

PROJEKTY OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL – POUZE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

 • Školní projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol jsou nově určeny pouze pro první stupeň základních škol včetně přípravných tříd.
 • K dispozici bude minimálně jedna porce jednou měsíčně pro přihlášené žáky. Po vyhlášení limitu na žáka na konci října je možné, že se počet závozů změní.

ŠKOLNÍ AUTOMAT HAPPYSNACK – PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY, TZN. PRO 1. A 2. STUPEŇ:

 • Podmínky pro používání Happykarty jsou uvedené na happysnack.cz.
 • POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU: 5557756/5500!
 • Karty do automatu Happysnack si může žák či rodič bezplatně vyzvednout v kanceláři ŠJ v přízemí školy (Marková, Holá).
 • Loňské kartičky mají platnost do 30. 11. 2023. Jejich platnost lze prodloužit o další školní rok dobitím kreditu v min. výši 10 Kč do konce platnosti karty.
 • Letos vydané karty mají platnost do 30. 11. 2024 s možností prodloužení.

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy,

 s účinností od 1. 9. 2023 budeme navyšovat cenu  oběda o 4 Kč. Důvodem je zdražení potravin na trhu. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

 

Ceny obědů od 1. 9. 2023:   

         7-10 let ………….. 32,- Kč/oběd

         11-14 let…………. 33,- Kč/oběd

      15 a více let ……… 34,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

7-10 let          (20 obědů) …….. 640,- Kč

11-14 let        (20 obědů) …….. 660,- Kč

15 a více        (20 obědů) …….. 680,

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)

Škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol (pro žáky zdarma) a Mléko do škol (pro žáky zdarma). V přízemí školy je také umístěn Školní automat Happysnack, kde žáci mají možnost zakoupit mléko za zvýhodněnou cenu. Všechny podrobnosti k projektům jsou uvedeny na happysnack.cz a https://www.skolniprojekty.info/

Novinky ve školním roce 2022/2023:

PROJEKTY OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL – POUZE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

 • Školní projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol jsou nově určeny pouze pro první stupeň základních škol včetně přípravných tříd.
 • K dispozici bude minimálně jedna porce jednou měsíčně pro přihlášené žáky. Po vyhlášení limitu na žáka na konci října je možné, že se počet závozů změní.

ŠKOLNÍ AUTOMAT HAPPYSNACK – PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY, TZN. PRO 1. A 2. STUPEŇ:

 • Loňské kartičky mají platnost do 30. 11. 2022. Pro prodloužení platnosti je třeba kartičku dobít minimálním kreditem ve výši 10 Kč. Tento kredit slouží pro nákup výrobků z automatu. Prodloužení platnosti kartiček a další školní rok je BEZ POPLATKU.
 • mobilní aplikací je vše jednodušší. Obchod Play nebo v AppStore. Stažení a používání aplikace je zcela zdarma.