Škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol (pro žáky zdarma) a Mléko do škol (pro žáky zdarma). V přízemí školy je také umístěn Školní automat Happysnack, kde žáci mají možnost zakoupit mléko za zvýhodněnou cenu. Všechny podrobnosti k projektům jsou uvedeny na happysnack.cz a https://www.skolniprojekty.info/

Novinky ve školním roce 2022/2023:

PROJEKTY OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL – POUZE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

  • Školní projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol jsou nově určeny pouze pro první stupeň základních škol včetně přípravných tříd.
  • K dispozici bude minimálně jedna porce jednou měsíčně pro přihlášené žáky. Po vyhlášení limitu na žáka na konci října je možné, že se počet závozů změní.

ŠKOLNÍ AUTOMAT HAPPYSNACK – PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY, TZN. PRO 1. A 2. STUPEŇ:

  • Loňské kartičky mají platnost do 30. 11. 2022. Pro prodloužení platnosti je třeba kartičku dobít minimálním kreditem ve výši 10 Kč. Tento kredit slouží pro nákup výrobků z automatu. Prodloužení platnosti kartiček a další školní rok je BEZ POPLATKU.
  • mobilní aplikací je vše jednodušší. Obchod Play nebo v AppStore. Stažení a používání aplikace je zcela zdarma.

Od pondělí 5.9. do středy 7.9. se vaří jedno menu, od 8.9. bude již na výběr ze dvou menu.

V pondělí 5.9. se obědy budou vydávat od 9,00 do 11,00 hod. Připomínám rodičům, aby včas na tento den odhlásili svým dětem oběd, pokud vědí, že na oběd nepůjdou.

Výdej obědů od 6.9. do 9.9. bude od 11,40 do 13,15 hod.

Od pondělí 12.9. bude výdej obědů od 11,40 do 14,00 hodin.

Oběd lze vydat do školou zakoupeného jídlonosiče pouze 1. den nepřítomnosti žáka ve škole a to po telefonickém či mailovém nahlášení v kanceláři šj v dopoledních hodinách. Jídlonosič vydá škola v čase od 11,30 do 13,30 po nahlášení se na vrátnici školy.

  • Poslední odhlášku obědu bude možné učinit do čtvrtku 23. 6. 2022.
  • Od 24. 6. do 30. 6. 2022 se vaří jedno menu.
  • Výdej obědů: 24. – 29. 6. 11:40 – 13:15 hodin, 30. 6. 9:00 – 11:00 hodin
  • V případě náhlé nemoci je možné vyzvednout si oběd v jídlonosiči (vlastní škola). Tuto skutečnost je potřeba nahlásit do 8:00 hodin ráno telefonicky (777 477 984) či emailem (hola@lupacovka.cz). Doba výdeje jídlonosičů: 12:00 – 12:30 hodin.

 

Holá, vedoucí ŠJ

Přeplatky za stravné za školní rok 2021/22                

 

Přeplatky za školní rok 2021/22 se budou vracet na konci září 2022.

Pokud přeplatek nechcete vrátit a použijete ho na stravné na školní rok 2022/23, prosím sdělte mi tuto informaci telefonicky (777 477 984) nebo na e-mail hola@lupacovka.cz do 30.6. 2022. Taktéž Vás prosím o nahlášení případné změny účtu, na který chcete přeplatek vrátit.

 

Děkuji za pochopení, Holá.

Od 1. 9. 2022 je cena oběda stanovena takto:

 

Strávníci 7 – 10 let …………… 28,- Kč …………… 560,- Kč měsíčně

Strávníci 11 – 14 let ……….…. 29,- Kč ……………  580,- Kč měsíčně

Strávníci 15 a více let ……..…  30,- Kč …………… 600,- Kč měsíčně

 

Stravné se platí na účet školní jídelny: 35-2000786399/0800.

Variabilní symbol: datum narození strávníka ve tvaru den měsíc rok bez mezer a znaků

(např. 5. září 2010 = 05092010).

Prosím Vás, zařiďte si trvalý příkaz na výše uvedenou měsíční částku a první platbu proveďte v srpnu.

Přihlášky ke stravování pro budoucí prvňáčky budou předány na schůzce dne  8. 6. 2022 od 15.00 hodin. Zákonní zástupci, kteří se této schůzky nezúčastní, si přihlášku ke stravování mohou vyzvednout v kanceláři ŠJ nebo na vrátnici školy.

Zároveň je  potřeba zakoupit čip na obědy za cenu 29,- Kč, aby si Vaše dítě mohlo volit mezi dvěma menu. Tento čip bude možné zakoupit v kanceláři ŠJ již od pondělí 29. 8. 2022 u pí Holé, Markové v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Je také možné místo čipu používat „Lítačku“, kterou je potřeba zaktivovat v kanceláři ŠJ (aktivace možná od 2. 9. 2022).

Žáci nově nastupující do naší školy si mohou přihlášku a čip vyřídit sami taktéž v kanceláři ŠJ již od 29. 8. 2022 ve stejném čase, nebo si mohou přihlášku vyzvednout na vrátnici školy.

Ti, kteří si nestihnou vyzvednout přihlášku a zaplatit čip do 31. 8. 2022, mají možnost toto vyřídit dne 1. 9. 2022 v čase od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři ŠJ.

Další informace na telef.: 777 477 984 (Holá, Marková), 222 715 691/ linka 107,

email: hola@lupacovka.cz.

 

Holá Miloslava

vedoucí ŠJ

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy,

 

s účinností od 1. 9. 2022 budeme navyšovat cenu  oběda o 3 Kč. Důvodem je rapidní zdražení potravin na trhu. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

 

Ceny obědů od 1. 9. 2022:   

         7-10 let ………….. 28,- Kč/oběd

         11-14 let…………. 29,- Kč/oběd

      15 a více let ……… 30,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

7-10 let          (20 obědů) …….. 560,- Kč

11-14 let        (20 obědů) …….. 580,- Kč

15 a více        (20 obědů) …….. 600,-

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)

Zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2021

 

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy. S účinností
od 1. 9. 2021 se navyšuje cena oběda o 3 Kč. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny potravin, téměř každodenní nabídka čerstvých zeleninových salátů v našem salátovém baru a doporučená pestrost jídelníčku. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

Ceny obědů od 1. 9. 2021:            7-10 let ……….. 25,- Kč/oběd

                                                       11-14 let…………. 26,- Kč/oběd

                                                        15 a více let …….27,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

                                                        7-10 let      (20 obědů)   ……..  500,- Kč

                                                       11-14 let     (20 obědů) ……….. 520,- Kč

                                                      15 a více      (20 obědů)………… 540,- Kč

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)