• Poslední odhlášku obědu bude možné učinit do čtvrtku 23. 6. 2022.
  • Od 24. 6. do 30. 6. 2022 se vaří jedno menu.
  • Výdej obědů: 24. – 29. 6. 11:40 – 13:15 hodin, 30. 6. 9:00 – 11:00 hodin
  • V případě náhlé nemoci je možné vyzvednout si oběd v jídlonosiči (vlastní škola). Tuto skutečnost je potřeba nahlásit do 8:00 hodin ráno telefonicky (777 477 984) či emailem (hola@lupacovka.cz). Doba výdeje jídlonosičů: 12:00 – 12:30 hodin.

 

Holá, vedoucí ŠJ

Přeplatky za stravné za školní rok 2021/22                

 

Přeplatky za školní rok 2021/22 se budou vracet na konci září 2022.

Pokud přeplatek nechcete vrátit a použijete ho na stravné na školní rok 2022/23, prosím sdělte mi tuto informaci telefonicky (777 477 984) nebo na e-mail hola@lupacovka.cz do 30.6. 2022. Taktéž Vás prosím o nahlášení případné změny účtu, na který chcete přeplatek vrátit.

 

Děkuji za pochopení, Holá.

Od 1. 9. 2022 je cena oběda stanovena takto:

 

Strávníci 7 – 10 let …………… 28,- Kč …………… 560,- Kč měsíčně

Strávníci 11 – 14 let ……….…. 29,- Kč ……………  580,- Kč měsíčně

Strávníci 15 a více let ……..…  30,- Kč …………… 600,- Kč měsíčně

 

Stravné se platí na účet školní jídelny: 35-2000786399/0800.

Variabilní symbol: datum narození strávníka ve tvaru den měsíc rok bez mezer a znaků

(např. 5. září 2010 = 05092010).

Prosím Vás, zařiďte si trvalý příkaz na výše uvedenou měsíční částku a první platbu proveďte v srpnu.

Přihlášky ke stravování pro budoucí prvňáčky budou předány na schůzce dne  8. 6. 2022 od 15.00 hodin. Zákonní zástupci, kteří se této schůzky nezúčastní, si přihlášku ke stravování mohou vyzvednout v kanceláři ŠJ nebo na vrátnici školy.

Zároveň je  potřeba zakoupit čip na obědy za cenu 29,- Kč, aby si Vaše dítě mohlo volit mezi dvěma menu. Tento čip bude možné zakoupit v kanceláři ŠJ již od pondělí 29. 8. 2022 u pí Holé, Markové v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Je také možné místo čipu používat „Lítačku“, kterou je potřeba zaktivovat v kanceláři ŠJ (aktivace možná od 2. 9. 2022).

Žáci nově nastupující do naší školy si mohou přihlášku a čip vyřídit sami taktéž v kanceláři ŠJ již od 29. 8. 2022 ve stejném čase, nebo si mohou přihlášku vyzvednout na vrátnici školy.

Ti, kteří si nestihnou vyzvednout přihlášku a zaplatit čip do 31. 8. 2022, mají možnost toto vyřídit dne 1. 9. 2022 v čase od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři ŠJ.

Další informace na telef.: 777 477 984 (Holá, Marková), 222 715 691/ linka 107,

email: hola@lupacovka.cz.

 

Holá Miloslava

vedoucí ŠJ

kuchyně

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy,

 

s účinností od 1. 9. 2022 budeme navyšovat cenu  oběda o 3 Kč. Důvodem je rapidní zdražení potravin na trhu. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

 

Ceny obědů od 1. 9. 2022:   

         7-10 let ………….. 28,- Kč/oběd

         11-14 let…………. 29,- Kč/oběd

      15 a více let ……… 30,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

7-10 let          (20 obědů) …….. 560,- Kč

11-14 let        (20 obědů) …….. 580,- Kč

15 a více        (20 obědů) …….. 600,-

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 14. 3. 2022

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

  1. Před vstupem do jídelny si strávníci mají možnost vydezinfikovat ruce.
  2. Strávníci uchopí tác, odčipují si, odeberou oběd a postupují podél pojezdů. Vezmou si příbor, nápoj, polévku, salát či ovoce a jdou se usadit ke stolu.
  3. Přídavky jídel jsou povoleny.
  4. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
  5. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, je zde však možnost první den neplánované nepřítomnosti (např. nemoc) si oběd vyzvednout  (menubox vydává školní jídelna) ve vrátnici školy v době od 12.00 do 12.30 hodin.

Znovu je možné přijít na ochutnávku oběda do školní jídelny v témže časovém rozmezí.

Vyzvednutí oběda či ochutnávku je třeba nahlásit do 8.00  ráno příslušného dne na telefonním čísle: 777 477 984, či na email: hola@lupacovka.cz.

Odhlášení oběda je možné do 8.00 hod.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 14. 3. 2022

 

kuchyně

Zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2021

 

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy. S účinností
od 1. 9. 2021 se navyšuje cena oběda o 3 Kč. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny potravin, téměř každodenní nabídka čerstvých zeleninových salátů v našem salátovém baru a doporučená pestrost jídelníčku. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

Ceny obědů od 1. 9. 2021:            7-10 let ……….. 25,- Kč/oběd

                                                       11-14 let…………. 26,- Kč/oběd

                                                        15 a více let …….27,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

                                                        7-10 let      (20 obědů)   ……..  500,- Kč

                                                       11-14 let     (20 obědů) ……….. 520,- Kč

                                                      15 a více      (20 obědů)………… 540,- Kč

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)