Z personálních důvodů dochází ke změně v jídelním lístku od 26. 1. 2022. Od středy  26. 1. se vaří pouze menu č. 1. Strávníci, kteří si již zvolili menu č. 2, budou mít automaticky menu č. 1. V případě, že nemáte o menu č. 1 zájem, odhlašte si  obědy obvyklým způsobem.

Děkuji za pochopení.

Holá

Z personálních důvodů jsme nuceni dne 19. 1. 2022 zrušit menu č. 2: vepřový prejt, brambory, zelí.

Všichni strávníci, kteří měli na tento den načipováno menu č. 2, budou mít automaticky menu č. 1: rajská omáčka, masové kuličky, těstoviny. V případě, že nemáte o menu č. 1 zájem, můžete oběd odhlásit obvyklým způsobem.

Děkuji za pochopení.

 

M. Holá, vedoucí ŠJ

 

 

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 4. 10. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

  1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované ruce. Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
  2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
  3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů. Vezmou si příbor, nápoj, polévku, salát či ovoce a jdou se usadit ke stolu.
  4. Přídavky jsou povoleny.
  5. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
  6. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

  1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky.

První den neplánované nepřítomnosti (např. nemoc) je oběd možné vyzvednout v menuboxu (menubox vydává školní jídelna) po nahlášení ve vrátnici školy, a to v době od 12.00 do 12.30 hodin. Tuto skutečnost je třeba nahlásit do 8.00 ráno příslušného dne na tel. č.: 777 477 984, či na email: hola@lupacovka.cz. Odhlášení oběda je možné do 8.00 hod.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 30. 9. 2021

 

kuchyně

Zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2021

 

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy. S účinností
od 1. 9. 2021 se navyšuje cena oběda o 3 Kč. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny potravin, téměř každodenní nabídka čerstvých zeleninových salátů v našem salátovém baru a doporučená pestrost jídelníčku. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

Ceny obědů od 1. 9. 2021:            7-10 let ……….. 25,- Kč/oběd

                                                       11-14 let…………. 26,- Kč/oběd

                                                        15 a více let …….27,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

                                                        7-10 let      (20 obědů)   ……..  500,- Kč

                                                       11-14 let     (20 obědů) ……….. 520,- Kč

                                                      15 a více      (20 obědů)………… 540,- Kč

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)