Ke dni 29. 1. 2020 Školní jídelna při ZŠ Lupáčova po splnění všech podmínek získala certifikát k užívání titulu „Zdravá školní jídelna“.

certifikát ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Firma Altisima bude spouštět novou verzi e-jidelnicku. Při přihlášení na e-jidelnicek máte možnost vyzkoušet zkušební novou verzi Beta.  Holá

Ve středu 27.11. 2019 vám oběd uvaří šéfkuchař Miroslav Kvač společně s týmem naší kuchyně.

 

              Menu:  1. Kuře pečené, zelenina Rattatouile, brambory                         

                           2. Špagety Carbonára zapečené

 

Pozorně čipujte, poslední možnost volby bude v pondělí 25.11. .

 

            Přejeme Vám dobrou chuť !

 

                                                                 Holá Miloslava

 

V pondělí 2.9. se obědy vydávají od   9 do 11 hodin .

V úterý 3.9. a ve středu 4.9. se obědy vydávají od 11,30 do 13,15 hodin.

Ve čtvrtek 5.9 a v pátek 6.9. se obědy vydávají od 11,30 do 14,00 hodin.

 

Holá

 

Placení stravného ve školním roce 2019/20

 

Děti:   7-10 let     …….    440,- Kč

          11-14 let    …….    460,- Kč

15 a více let      …….    480,- Kč

 

 

Číslo účtu šj :    35-2000786399/0800

Variabilní symbol:   datum narození dítěte

Splatnost k 25. v měsíci předem.

 

 

 

Holá

Odhlášky obědů  na týden od 24. – 28.6. přijímáme nejpozději do pátku 21.6. !!!!

Po tomto termínu již nelze obědy odhlásit. Oběd můžete odebrat do přinesených nádob v době
od 11,30 do 13,00 hod po nahlášení v kanceláři šj nebo ve školní kuchyni.

Poslední den školního roku v pátek 28.6. se obědy vydávají od 9,00 do 11,00 hod.

Čipy s sebou !!!    Děkuji Holá

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
A NOVÝCH ŽÁKŮ

Informace o stravování pro školní rok 2019/20

Doporučuji rodičům budoucích prvňáčků a nových žáků aby si do konce srpna zřídili trvalý příkaz na 440,- Kč
(7-10 let), 460,-Kč (11-14 let) a 480,-Kč (15 a více let).
Číslo účtu školní jídelny : 35-2000786399/0800, variabilní symbol – datum narození dítěte (v pořadí den měsíc rok bez mezer a znaků). Splatnost k 25. v měsíci předem (v srpnu se již platí na září).

Na třídní schůzky v pondělí 2.9. 2019 si rodiče prvňáčků, kteří mají zájem o školní stravování, přinesou 29,- Kč na čip. Čipy budou dětem předány ve středu 4.9.
do tříd. Pokud dítě vlastní Opencard či Lítačku, může ji na čipování používat po aktivaci v kanceláři školní jídelny.
Na schůzce budou k dispozici Přihlášky ke stravování, které po vyplnění můžete odevzdávat do kanceláře šj v přízemí školy. Noví žáci si čip (Lítačku či Opencard) zaktivují v průběhu 1. týdne školního roku taktéž v kanceláři šj.

  Výdej obědů v pondělí 2.9. 2019 bude od 9. 00 do 11.00 hodin.

Více informací na tel. čísle 777477984 – p.Holá, p.Vacíková, e-mail hola@lupacovka.cz .

 

Holá Miloslava (vedoucí ŠJ)

Zvýšení ceny obědů od 1.9. 2018

 

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy. S účinností
od 1.9. 2018 se navyšuje cena oběda o 2 Kč. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny potravin, doporučená pestrost jídelníčku a téměř každodenní nabídka čerstvých zeleninových salátů v našem salátovém baru. (poslední zdražení obědů bylo v lednu 2012)

Ceny obědů od 1.9. 2018:            7-10 let ……….. 22,- Kč/oběd

                                                       11-14 let…………. 23,- Kč/oběd

                                                        15 a více let …….24,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

                                                        7-10 let      (20 obědů)   ……..  440,- Kč

                                                       11-14 let     (20 obědů) ……….. 460,- Kč

                                                      15 a více      (20 obědů)………… 480,- Kč

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)

V úterý 15.5. 2018 pro vás bude vařit šéfkuchař firmy Vera Gurmet – Kasia vera pan Miroslav Kvač.

Informace naleznete v letáčku.

Školní jídelna vyhlašuje další kolo výtvarné soutěže „Namaluj rámeček k jídelníčku“.Více informací o  rámečku se můžete dozvědět přímo v kanceláři školní jídelny u p. Holé a p. Vacíkové.Tato soutěž potrvá až do konce března. Rámečky na zadní straně označte jménem a třídou a odevzdejte do kanceláře šj.
Těšíme se na vaše rámečky, které  budou zdobit nástěnku ve formě jídelního lístku. Autoři pěkných a zajímavých rámečků budou po vyhodnocení obdarováni drobnými dárečky.

 

Holá