Vážení zaměstnanci, rodiče, příznivci školy, milé žákyně, milí žáci,

po letních prázdninách se opět hlásí redakční rada Školního zpravodaje! Výběr z akcí, které se ve škole i mimo ni udály v měsíci září, přináší první číslo našeho měsíčníku.

zpravodaj září 2023