Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé a příznivci školy,
dovolte, abychom Vás tímto pozvali na charitativní vánoční Jarmark, který se pod záštitou Rodičovské unie koná dne 13. 12. 2023 od 15:00 do 17:00 hodin v prostorách školy. Do příprav se zapojily všechny třídy prvního stupně, třídy druhého stupně a samozřejmě i školní družina. Část výtěžku bude věnována na charitativní účely podle volby žáků v jednotlivých třídách.
Součástí Jarmarku bude i hudební vystoupení žáků 8. ročníku – zpěv vánočních koled.
Těšíme se na Vaši návštěvu, na kterou si prosím nezapomeňte vzít plné peněženky 🙂 (nejlépe drobnější peníze) a velké tašky na odnos dárků!