Ve středu 13. 12. 2023 ožily chodby naší školy vánočním jarmarkem. Stánky všech tříd byly plné lákavých výrobků, které vyráběli žáci s paními učitelkami a vychovatelkami po několik týdnů, starší žáci s panem učitelem Novobilským a paní učitelkou Kodrlovou zorganizovali koncert vánočních koled, v některých třídách se konaly vánoční besídky. Důkazem toho, že se nám všem společná práce podařila, bylo to, že byly všechny stánky obklopené návštěvníky a v závěru jarmarku bylo téměř všechno zboží i občerstvení vyprodané.

Odměnou je třídám finanční výtěžek, který mohou využít na dobročinné účely, výlety a další akce.

Děkujeme všem žákům, paním učitelkám, vychovatelkám, asistentkám a dalším zaměstnancům školy za pečlivou a mnohdy časově náročnou přípravu této tradiční školní slavnosti a vám rodičům i všem ostatním děkujeme za návštěvu a podporu, moc si toho vážíme!