sova

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024.

Co je nyní aktuální:

Do 30. 11. 2023 musí být ve středních školách a konzervatořích, kam se konají talentové zkoušky, odevzdané přihlášky. Přihlášky vyplním já ze systému Škola online na základě Vámi dodaných podkladů (názvy a adresy škol, názvy a kódy studijních oborů) a předám zpět žákům k odevzdání v příslušných středních školách.

Dále jsou již známé termíny jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro ostatní maturitní obory – řádné termíny jsou 12. a 15. 4. 2024, náhradní termíny (pro případ nemoci apod.) 29. a 30. 4. 2024

Ve čtvrtek 23. 11. jdou všechny 9. třídy s třídními učitelkami na veletrh středních škol Schola Pragensis, kde mohou žáci získat informace od studentů i pedagogů a také informační a propagační materiály.

Nejdůležitejším zdrojem informací o středních školách zůstávají jejich webové stránky, kde najdete kódy a charakteristiky oborů, které lze v konkrétní škole studovat.

Žáci obdrželi Atlas školství s přehledem všech středních škol a učebních oborů v Praze a okolí, existuje též v elektronické podobě: www.atlasskolstvi.cz

Systém přihlašování ke studiu na maturitní a učební obory do středních škol bez talentových zkoušek bude schválen během prosince s účinností od 1. 1. 2024. Zatím to vypadá, že si žáci budou moci na přihlášku vybrat 3 střední školy podle pořadí zájmu a že přihlašování bude probíhat elektronicky prostřednictvím zákonných zástupců žáků.

Žáci, kteří podali přihlášku i na školy s talentovou zkouškou, si budou pak moct do přihlášky napsat také 3 střední školy bez talentové zkoušky.

Sledujte prosím tyto stránky:

www.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

MŠMT spouští nové webové stránky s informacemi o přihlašování žáků na střední školy: Přihláška na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Informační systém bude spuštěn 15. ledna 2024, přihlášku bude možné podat od 1. února 2024.

 

Dne 10. 1. 2024 od 17 hodin organizuji ve školní jídelně schůzku pro všechny rodiče žáků 9. ročníku na téma přijímací řízení!

 

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz