V úterý 28. listopadu 2023 se žáci 8. ročníku zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce, které pro nás zahrálo The Bear Educational Theatre. Čekala nás hra s detektivní zápletkou, díky které jsme si nejen procvičili angličtinu, ale také jsme se skvěle pobavili. Žáci se aktivně do představení zapojili, komunikovali s herci anglicky a většině se podařilo i rozlousknout detektivní záhadu! V hodinách angličtiny se navíc v tomto období věnujeme tématu umění, takže návštěva divadla byla vítaným zpestřením a rozšířením výuky.