V týdnu 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021 se v rámci našeho projektu Erasmus Young Europe (2018 – 2021) mělo v Praze uskutečnit setkání se žáky ze školy v Itálii. Z důvodu současné epidemiologické situace byl tento výjezd nahrazen virutálními mobilitami, tzn. online schůzkami všech zúčastněných škol: ZŠ Lupáčova, koordinátorské školy z italského Cavalese, ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Žáci zpracovávali a poté prezentovali témata z oblasti sociální a ekonomické udržitelnosti a udržitelnosti životního prostředí. Všem žákům 8. ročníku, kteří se projektu účastnili, děkujeme za vynikající mezinárodní reprezentaci školy, neboť jejich prezentace i následná vystoupení byla vysoce hodnocena, dvě prezentace návrhů našich žáků dokonce zvítězily. Velmi děkujeme za vedení žáků a koordinaci projektu paním učitelkám N. Krivosheeve a L. Bovo, paní učitelce M. Fejtkové za odbornou ICT podporu a pomoc.

Prezentace žáků ZŠ Lupáčova:

Economic Sustainability

Environmental Sustainability

Social Sustainability

děti

Třída 7.A dostala po jarních prázdninách opožděný vánoční dárek – nově vymalovanou učebnu a nové lavice. Na fotografiích níže se můžete podívat na stav “před” a “po”. Jsme moc rádi, že se obě věci nakonec povedlo zdárně realizovat a máme tak kolem sebe hezčí prostředí.

škola 1 škola 2

děti

V září se třída 7.A zúčastnila dvou akcí.

Hned na začátku školního roku připravila organizace Dekra program Jedu s přehledem. Program měl dvě hlavní části. První část tvořila přednáška o bezpečném chování dětí jako účastníků provozu. Druhá část byla více praktická. Žáci byli rozděleni na několik skupin a střídali se na různých stanovištích, kde si např. vyzkoušeli první pomoc nebo zvláštní brýle, které simulovaly stav po požití různých návykových látek.

Další společnou akcí byla návštěva výstavy Hry a hlavolamy, která měla také několik částí. První z nich byl hlavolamový workshop, kde si žáci mohli vše sami vyzkoušet. Druhou část tvořilo volné hraní v herně za pomoci lektorů, kteří dětem vždy vysvětlili základní pravidla. Poslední část tvořila přednáška o hlavolamech.

V pondělí 21.1. se třída 6.A zúčastnila dílny s názvem “Jdeme do divadla!”. Cílem bylo zjistit, jaké chování nám vadí v divadle a jaké chování bychom naopak uvítali.

Žáci si nejdříve vylosovali, do jaké skupiny patří – správňáci nebo rošťáci. Podle zaměření své skupiny pak společně vymysleli příklady slušného nebo neslušného chování. Jedna skupina dané chování předvedla a druhá hádala, co ukázka obsahovala.

Postupně jsme prošli prostor šaten, hlediště a podívali jsme se až pod strop na galerii. V každém prostoru se skupiny vyměnily a opět předváděly příklady správného a špatného chování v dané situaci (příchod do šatny, usazování na místa před představením, sledování představení).

Na závěr proběhlo shrnutí všeho, co bylo k vidění a žáci se mohli vyjádřit k otázkám lektorek (Co si myslíš o tom, když jde někdo do divadla v teplákách? Vadí ti, když se během představení nějaký divák směje?).

Celý program probíhal v nádherných prostorách Stavovského divadla, což dětem umožnilo víc se vcítit do své role a uvědomit si, jak může být chování některých lidí bezohledné nebo naopak zdvořilé. Děkujeme za možnost se dílny zúčastnit a těšíme se na představení Kytice, kde si všechny nabyté znalosti vyzkoušíme v praxi.

Poslední školní den roku 2018 se učebna 6.A proměnila v čajovnu. Sešlo se nám hned několik druhů čaje a výborného cukroví. Aby byla vánoční atmosféra ještě větší, předčítali jsme si pohádky, které k Vánocům neodmyslitelně patří.
Pak už následovalo to, na co se všichni nejvíc těšili – rozdávání dárečků. Zpočátku panoval mírný ostych, ale pak už se všichni vrhli ke stromečku a začali vybalovat svou nadílku. Zbytek našeho společného času jsme pak strávili procházkou na Staroměstské náměstí, kde si děti mohli prohlédnout trh a stromeček.

Teď už jen zbývá popřát všem žákům a jejich rodičům šťastný a úspěšný rok 2019 a hodně sil na všechny výzvy, které nás čekají.

Ve čtvrtek 22. listopadu vyrazila třída 6.A na besedu do Městské knihovny, konkrétně do pobočky ve Školské. V knihovně pro nás byla připravena beseda o pohádkách s doprovodným programem a také knižní novinky.

Nejdříve paní knihovnice dětem vysvětlila, jaké jsou druhy pohádek a společně dali dohromady znaky pohádky (jaké tam jsou postavy, předměty atd.). Na základě jednoduchého klíče pak děti dostaly přidělenou postavu, předmět, místo a akci. Jejich úkolem bylo napsat vlastní pohádku, kde se všechny vybrané prvky objeví.

Před návštěvou knihovny žáci dostali přihlášky a tak získali svou vlastní kartičku do knihovny, na kterou si mohli po besedě rovnou nějakou knihu půjčit.

Této možnosti využila většina žáků a někteří začali své vypůjčené knihy číst hned po návratu do školy. Věřím, že žáci do knihovny ještě někdy vyrazí, ať už sami nebo s rodiči.

Na fotografie z besedy a na hromadnou fotografii s kartičkami do knihovny se podívejte níže.

V hodinách literatury jsme se věnovali poezii. Začali jsme nejdřív rozdílem mezi poezií a prózou. Pak si měli žáci přečíst sbírku básní dle svého výběru. Mezi četbou se nejčastěji objevily sbírky od Jiřího Žáčka, ale také Kytice od Karla Jaromíra Erbena nebo Havran od E. A. Poea. Ukázky ze své oblíbené básně napsali žáci na lístečky, které jsme pak dali do třídy na nástěnku. S ukázkami jsme pracovali i v dalších hodinách, kdy jsme se naučili určit typ rýmu.

Dalším (dobrovolným) úkolem bylo napsat svou báseň v rozsahu alespoň čtyř veršů. Někdy byl rozsah i delší a bylo vidět, že tvoření žáky bavilo.

Na ukázky z četby i z vlastní tvorby se můžete podívat níže.

V pátek 12.10. se všechny 6. ročníky vydaly do kina na film Alfa. Příběh pravěkého chlapce, který se na strastiplné cestě zpátky domů spřátelí s vlkem, se žákům  líbil. Některé citlivější povahy si i poplakaly. Zároveň se žáci mohli podívat na značně umělecké ztvárnění pravěku. V příběhu bylo ale spoustu témat, která jsou nadčasová – dospívání, získávání samostatnosti, strach z neznáma, navázání přátelství.

Do projektu Kapela ve škole se zapojila i třída 6.A. Stejně jako ostatní nacvičovali během jednoho měsíce vybranou píseň, kterou pak předvedli na společném koncertě.

Třída si pro svou kapelu zvolila název Otroci (ale pevně věřím, že šlo jen o nadsázku a jako otroci se ve škole necítí) a píseň Léto lásky. Každý měl svou roli ať už jako hráč na kytaru, zpěvák nebo hráč na perkuse.

Nervozita na zkoušce byla ještě velká, ale adrenalin udělal své a na koncertě se už vše podařilo na jedničku.

Dětem patří velká pochvala za jejich snahu a zápal a také za to, že dokázali fungovat jako jedna kapela.

Fotografie paní učitelky Braunové a Turkové jsou k vidění níže:

Vážení rodiče,

prosím, abyste co nejdříve  vyplnili osobní údaje vašich dětí v  žákovské knížce a kartě žáka a vyplnili a podepsali také souhlasy se zpracováním osobních údajů. V případě potíží s přístupem do školy online kontaktujte paní učitelku Vaňkovou (vankova@lupacovka.cz).

Rozdělení do skupin na AJ se žáci dozví zítra, rozdělení na skupiny do cizích jazyků a na předmět typografie jim bylo sděleno dnes.

LB