Dne 17. 6. 2024 proběhlo na radnici MČ Praha 3 slavnostní předání certifikátů vrstevnického mediátora žákům naší školy, a to přímo první dámou ČR paní Evou Pavlovou. Absolventům programu, který byl zaměřen na podporu mediačních technik a aktivního naslouchání, poděkovali a popřáli úspěšnou práci kromě paní Pavlové mj. pan starosta MČ Praha 3 M. Vronský, pan místostarosta pro školství F. Málek či paní M. Kopalová, zapsaná mediátorka, který celý projekt vrstevnických mediací se svým týmem pro žáky zajišťovala.

Vrstevničtí mediátoři zmírňují napětí ve třídách, někteří pomáhají řešit konflikty mezi žáky napříč třídami; jsou pomocníky učitelů, pomáhají udržovat příznivé klima ve třídě.

Žákům 8. ročníku děkujeme za aktivní účast v programu a těšíme se na další spolupráci.

V průběhu listopadu 2023 se žáci tříd 3. B a 8. C pod vedením třídních učitelek připravovali na společný projekt na téma finanční gramotnost a hospodaření s penězi. Celý projekt pak vyvrcholil na konci měsíce, kdy se naši osmáci vžili do rolí učitelů a pomáhali třeťákům s plněním úkolů na připravených stanovištích. Starší žáci prokázali svou trpělivost, ti mladší zase chuť se od starších spolužáků přiučit něco nového. Projekt proběhl bez jakýchkoli komplikací a všem přinesl mnoho nových znalostí i zkušeností. Těšíme se na další podobné projekty.

V úterý 28. listopadu 2023 se žáci 8. ročníku zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce, které pro nás zahrálo The Bear Educational Theatre. Čekala nás hra s detektivní zápletkou, díky které jsme si nejen procvičili angličtinu, ale také jsme se skvěle pobavili. Žáci se aktivně do představení zapojili, komunikovali s herci anglicky a většině se podařilo i rozlousknout detektivní záhadu! V hodinách angličtiny se navíc v tomto období věnujeme tématu umění, takže návštěva divadla byla vítaným zpestřením a rozšířením výuky.

Drážďany 12.10.2022
Ve středu 12.října vyrazili žáci dvou ročníků – sedmého a osmého- na jednodenní poznávací výjezd do saského hlavního města- Drážďan.

Z důvodu velkého zájmu ze strany dětí, byly vypraveny dva autobusy. Každý měl svého průvodce z cestovní kanceláře CK2. První destinací, kterou jsme navštívili, byl Panometr. Jedná se o bývalý plynojem, kde se nachází obrovské plátno od rakouského autora Y.Asisiho. Na ploše 3500 m2 jsme si mohli prohlédnout barokní Drážďany z různých výšek a úhlů pohledu.
Poté jsme zamířili do historického centra města. Prošli jsme po Brühlově terase, nazývané Balkonem Evropy, až k Semperově opeře. Prohlédli jsme si zvenku i zevnitř Zwinger, vystoupali jsme na jeho opevnění, po kterém jsme mohli obejít jeho část, ale nedalo se kvůli opravám projít pod Korunní bránou (Kronentor).
Potom jsme pošli kolem Katedrály Nejsvětější trojice a vešli jsme do Stallhofu, kde se dříve konaly jezdecké turnaje a který dnes slouží pro středověké vánoční trhy. Zastavili jsme se u Průvodu saských panovníků( Fürstenzug) – největší keramické mozaiky na světě. Nemohli jsme minout jednu z nejvýznamnějších památek Drážďan – Frauenkirche. O jejím osudu jsme se dozvěděli mnohé. Prošli jsme i interiér a podzemí.
Potom už jsme došli na Altmarkt a procházeli jsme nejznámější ulicí Prager Straße. Poté, co jsme ji téměř celou prošli, dostali děti prostor k samostatnému pohybu na této ulici, kde se nachází spousta obchodů a krámků. Zde mohly vyzkoušet své jazykové znalosti v praxi.
Celý výlet byl velmi zdařilý.

Kateřina Žežulková