sova

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024.

Nejdůležitějším zdrojem informací o středních školách zůstávají jejich webové stránky, kde najdete kódy a charakteristiky oborů, které lze v konkrétní škole studovat, a nejpozději od 31. 1. 2024 i kritéria pro přijetí (a také jaké máte k přihlášce připojit přílohy).

Žáci obdrželi Atlas školství s přehledem všech středních škol a učebních oborů v Praze a okolí, existuje též v elektronické podobě: www.atlasskolstvi.cz

Zde je prezentace z informační schůzky pro rodiče žáků 9. ročníku, která proběhla ve škole dne 24. 1., která obsahuje všechny důležité odkazy:

Přijímací řízení na střední školy 2324

Dále prosím sledujte tyto stránky:

www.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz

přehledné schéma k přijímacímu řízení: informace_pro_uchazece_o_stredni_vzdelavani_2024

Dotazy můžete zasílat na adresu prihlaskynastredni@msmt.cz.

Přihlášku bude možné podat od 1. do 20. února 2024 v systému DIPSY (www.dipsy.cz)

V souvislosti s elektronickým podáváním přihlášek na střední školy a učební obory Vás upozorňuji na to, abyste si ještě před začátkem února, než bude elektronické přihlašování zahájeno, zařídili identitu občana tak, jak je to uvedeno v sekci pro rodiče a žáky na www.prihlaskynastredni.cz

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz