sova

Vážení rodiče, milí žáci,
v přílohách níže jsou informace pro žáky, kteří neuspěli ve 2. kole přijímacího řízení na střední školy:

Nevzali mě ve 2. kole. Jak dál

7kroků, když mě nevzali na střední školu

 

Dotazy můžete zasílat na adresu prihlaskynastredni@msmt.cz.

 

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz