Vážení učitelé, rodiče, milí žáci a příznivci ZŠ Lupáčova,

níže zveřejňuje redakční rada Školního zpravodaje únorové vydání obsahující informace o některých školních i mimoškolních akcích, které se v tomto měsíci konaly.

–>ZPRAVODAJ ÚNOR 2024<–