V rámci celonárodní akce Ukliďme svět zorganizovala třída 6.C důležitý úklid žižkovského parku Parukářka. Žáci úspěšně uklidili velkou část parku a nashromáždili desítky pytlů odpadu. Celá akce též probíhala jako soutěž. Byla vyhlášena kategorie o nejvíce bizarní nález a konečný počet nashromážděných pytlů. Součástí úklidu se staly i zajímavé diskuze s místními občany, kteří oceňovali ekologickou aktivitu. Žáci též obdrželi poděkování od městské uklízecí čety a Odboru ochrany životního prostředí Prahy, který zajistil rychlý svoz odpadu. (M. Dlouhý, třídní učitel VI. C)