sova

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024!

od 10. do 14. 5. lze se seznámit v systému DIPSY či ve středních školách s vyplněnými záznamovými archy a výsledky testů

Výsledky budou zveřejněny v systému DIPSY a na výpisech v budovách středních škol 15. 5. 2024.

Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024. Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati nastoupit, můžete se vzdát přijetí (to ale neznamená přijetí do další školy v pořadí). Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky.

HARMONOGRAM 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Pravidla pro konání přijímacího řízení jsou obdobná jako v 1. kole, pouze se nekoná (ale povinně se zohledňuje) JPZ

Bez výsledku JPZ se nelze hlásit do oboru vzdělání s JPZ.

Do 20. 5. 2024  ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení – kritéria naleznete ve škole, na webu školy, v DIPSY, zveřejnění oborů bude v DIPSY 21. 5. 2024

 Do 24. 5. 2024 vyplníte přihlášku.

8. až 12. 6. 2024 konání ŠPZ a talentové zkoušky.

Období pro vyhodnocení přijímacího řízení: 13. 6. 2024 – Výsledky JPZ z 1. kola školám. 15. 6. 2024 – DIPSY přiřadí uchazeče do oborů.

18. až 20. 6. 2024 lze se seznámit s podklady rozhodnutí.

 21. 6. 2024 výsledky druhého kola.

NÍŽE NOVÉ PŘÍLOHY!!!

Podrobný harmonogram postupu po 15. květnu 2024, kdy budou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení – upravený výňatek sdělení MŠMT:

Jak postupovat v přijímacím řízení po 15. 5. 2024

Orientační leták pro žáky, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení:

priloha_1355468406_2_JPZ leták

 

Dotazy můžete zasílat na adresu prihlaskynastredni@msmt.cz.

 

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz