V příloze je seznam útvarů zájmové činnosti pro školní rok 2017/2018 s termíny jejich konání, kontakty na lektory a čísla učeben, v nichž se konají.

prehled zajmove cinnosti