Dne 14.11. jsme se vydali se 7. ročníky na interaktivní přednášku Španělsko křížem krážem. Po úvodním flamenkovém koncertě , kdy se žáci seznámili se základy tohoto hudebně-kulturního žánru pocházejícího z prosluněné Andalusie, si žáci sami mohli vyzkoušet hru na cajón, perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu, a rytmický doprovod (tleskání). Poté následovaly taneční základy flamenka, které vyučovala usměvavá Španělka. Když jsme si užili pohyb, hudbu a zpěv, pokračovali jsme v poznávání španělské kultury, tentokrát prostřednictvím literatury. Významné španělské spisovatele jsme poznávali skrze ukázky ze španělských děl. Část španělského eposu o Cidovi jsme si i  přečetli. Také jsme si zkusili složit mapu Španělska a určit hlavní města provincií. V neposlední řadě jsme porovnali jazyky, kterými se na pyrenejském poloostrově a přímo ve Španělsku mluví. Po plnění úkolů nás čekalo malé občerstvení a ukázka španělské gastronomie. Na závěr jsme všichni vyplnili  kvíz, při kterém jsme si zopakovali všechny nové informace, které jsme si ten den osvojili. Dvouhodinové zábavné a poučné dopoledne nám uteklo jako voda. Velmi dobře jsme se bavili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.