V příloze jsou uloženy informace školy. informace školy

ZŠ Lupáčova se od 2.pololetí stane partnerskou školou Mensy. Na škole bude pro zájemce 1x za 2 roky probíhat testování IQ dle standardů Mensy, které bude zpoplatněno částkou 150,- za účastníka. Pro zájemce z řad dětí, které dosáhnou nadprůměrných výsledků, bude otevřen Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova. Klub plánuje zahájení činnosti na únor/březen 2018. První testování proběhne 26. 1. 2018.
Náplní Klubu nadaných dětí bude zejména možnost setkání s intelektovými vrstevníky. Děti budou pracovat s materiály Mensy – hrát hry i řešit úlohy individuálně, klub 1x za měsíc navštíví odborník (např.průvodce z hvězdárny na Petříně). Klub nebude placený, bude otevřen všem, kdo vykazují mimořádné nadání.

Více o činnosti již zavedených Klubů nadaných dětí zde http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd