kresba

Žáci 7. ročníku měli za úkol vytvořit plánek svého bytu nebo domu a popsat všechny místnosti. Detailněji měli představit svůj pokoj a vybavení v něm. Zhodnotili tak naučenou slovní zásobu.