sova

Dne 21. 4. 2021 se konaly společné online třídní schůzky. Děkujeme všem rodičům, zákonným zástupcům i žákům a žákyním za jejich účast. Níže naleznete prezentaci, která byla podkladem k třídním schůzkám. Individuální konzultace s pedagogy jsou možné po předchozí dohodě kdykoliv, a to prezenčně ve škole nebo online.

Třídní schůzky zápis 21. 4. 2021