V průběhu listopadu 2023 se žáci tříd 3. B a 8. C pod vedením třídních učitelek připravovali na společný projekt na téma finanční gramotnost a hospodaření s penězi. Celý projekt pak vyvrcholil na konci měsíce, kdy se naši osmáci vžili do rolí učitelů a pomáhali třeťákům s plněním úkolů na připravených stanovištích. Starší žáci prokázali svou trpělivost, ti mladší zase chuť se od starších spolužáků přiučit něco nového. Projekt proběhl bez jakýchkoli komplikací a všem přinesl mnoho nových znalostí i zkušeností. Těšíme se na další podobné projekty.