sova

INFORMACE O STUDIU NA 2. STUPNI ZŠ LUPÁČOVA PRO ZÁJEMCE O PŘESTUP DO 6. ROČNÍKU

Vážení rodiče, zákonní zástupci  žáků,

v rámci Dne otevřených dveří, který se konal dne 17. 1. 2024, proběhlo setkání vedení školy se zájemci z řad rodičů, kteří uvažují o přestupu jejich dětí do 6. ročníku ZŠ Lupáčova. Pokud jste se setkání nezúčastnili, níže je pro Vás k dispozici prezentace o studiu i dalších aktivitách, kterým se na 2. stupni se žáky věnujeme.

–>ZDE<–

Trvá-li Váš zájem o přestup dítěte do 6. ročníku ZŠ Lupáčova, potvrďte nám prokazatelně tuto skutečnost do pátku 24. 5. 2024 na e-mail kubrova@lupacovka.cz. Pokud do tohoto termínu Váš zájem nepotvrdíte, budeme předpokládat, že již o přestup nemáte zájem, a ze zařazovacího řízení budete vyřazeni.

Zařazovací řízení se uskuteční ve čtvrtek 30. 5. 2024 od 8:30 hodin.

Všichni žáci si přinesou psací potřeby, vysvědčení (nebo výpis) ze 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku, žákovskou knížku nebo jiné potvrzení, kde bude uvedeno jejich trvalé bydliště, případně lísteček s informací, že mohou po skončení akce odejít sami. Také budou mít rozmyšleno, jakému druhému cizímu jazyku se vedle angličtiny budou povinně věnovat (němčina, španělština, francouzština). V tento den není doprovod rodičů nutný. Během dopoledne žáci absolvují test a pohovor z anglického jazyka. Obsah testu a pohovoru a také závazná kritéria pro přestup jsou uvedeny v odkazu níže.

Po vyhodnocení zařazovacího řízení budou zákonní zástupci všech uchazečů kontaktováni vedením školy. Pro přestup jsou rozhodující závazná kritéria a též kapacitní možnosti školní budovy.

Škola stanovuje závazná kritéria pro přestup do 6. ročníku pro zájemce z jiných základních škol:

–>Stanovení závazných pravidel pro přestup do 6. ročníku ZŠ Lupáčova pro školní rok 2024/2025<–PLATNÉ PRO ZÁJEMCE Z JINÉ ŠKOLY

Za ZŠ Lupáčova

J. Kopecký, ředitel školy

K. Kubrová, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň