Dne 17. 6. 2024 proběhlo na radnici MČ Praha 3 slavnostní předání certifikátů vrstevnického mediátora žákům naší školy, a to přímo první dámou ČR paní Evou Pavlovou. Absolventům programu, který byl zaměřen na podporu mediačních technik a aktivního naslouchání, poděkovali a popřáli úspěšnou práci kromě paní Pavlové mj. pan starosta MČ Praha 3 M. Vronský, pan místostarosta pro školství F. Málek či paní M. Kopalová, zapsaná mediátorka, který celý projekt vrstevnických mediací se svým týmem pro žáky zajišťovala.

Vrstevničtí mediátoři zmírňují napětí ve třídách, někteří pomáhají řešit konflikty mezi žáky napříč třídami; jsou pomocníky učitelů, pomáhají udržovat příznivé klima ve třídě.

Žákům 8. ročníku děkujeme za aktivní účast v programu a těšíme se na další spolupráci.