Dne 24.4. a 25.4.jsme navštívili s 8.a 9.ročníkem interaktivní přednášku Španělsko křížem krážem. Po úvodním flamenkovém koncertě, kdy se žáci seznámili se základy tohoto hudebně-kulturního žánru pocházejícího z prosluněné Andalusie, si žáci sami mohli vyzkoušet hru na cajón, perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu, a rytmický doprovod (tleskání). Poté následovaly taneční základy flamenka, žákům byly zapůjčeny i taneční rekvizity (hůl, šátek, vějíř). Když jsme si užili pohyb, hudbu a zpěv, pokračovali jsme v poznávání španělské literatury. Žáci se seznámili se čtyřmi významnými španělskými díly (Don Quijote, El Cid, Krvavá svatba a Život je sen) a pokusili se sestavit obrovskou dřevěnou mapu Španělska a určit hlavní města autonomních oblastí této země. V lingvistickém koutku se žáci naučili několik slov z dalších oficiálních jazyků (kromě kastilštiny), kterými se na Pyrenejském ostrově hovoří (galicijština, baskičtina a katalánština).Po splnění všech úkolů nás čekalo malé občerstvení v podobě tapas. Na závěr jsme všichni vyplnili  kvíz, při kterém jsme si zopakovali všechny nové informace, které jsme si ten den osvojili. Dvouhodinové zábavné a poučné dopoledne nám uteklo jako voda. Velmi dobře jsme se bavili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.

učitelkahudbahudebnícitanecněcografika