Nové hledání

Pokud nejste spokojeni s výsledky níže, zkuste prosím nové hledání

36 výsledky hledání pro: erasmus

11

Erasmus+: Svishtov (Bulharsko)

Přesně před týdnem jsme se vrátili z  předposledního setkání partnerských škol v rámci projektu Erasmus+.  Naši školu reprezentovaly žákyně 7. ročníku. Společně jsme strávily šest dní v bulharském městě Svishtov. Tématem setkání byly 3D modely v architektuře.

Všichni žáci se nejprve seznámili s bulharskou kulturou prostřednictvím několika hudebních a tanečních vystoupení žáků hostitelské školy. Na programu bylo také několik workshopů (animace, projektování, práce v programu Sketch Up). Navštívili jsme i další města a to Gabrovo a Veliko Tarnovo.

Nejdůležitějším bodem celého programu byla projektová konference, která se konala na radnici. Naše žákyně měly připravenou prezentaci, ve které se zaměřily zejména na architekturu Prahy 3. Představily také 3D lego model kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a papírový model Žižkovské televizní věže. Oba modely dělali žáci naší školy.  Prezentace probíhala v angličtině a naše žákyně předvedly opravdu vynikající výkon.

Kromě České republiky se výjezdu účastnili také žáci a žákyně ze Slovinska se svými učiteli. Obě skupiny spolu trávily veškerý volný čas, často i po skončení oficiálního programu.

Na fotografie z celého týdne se můžete podívat níže:

12

ERASMUS+ VÝJEZD DO BULHARSKA 4. DEN 15. 2. 2018

Dne 15. 2. jsme společně s bulharskou a slovinskou skupinou studentů vyrazili na výlet do města Veliko Tarnovo. Je to středověké krásné městečko, které je vybudované do svahu. Jeho domy jsou malebné a z každého místa je hezká vyhlídka. Studenti prošli centrem a podívali se na místní architekturu a ruční práce.

13

Erasmus+ výjezd do Bulharska 3. den 14. 2. 2018

Musíme naše dívky pochválit, prezentaci zvládly výborně. Následně si vyslechly a shlédly prezentace ostatních škol. V odpoledním programu kreslily stavby v počítačovém programu Sketch up a prezentovaly je. Večerní program se skládal z tradičních bulharských písní a tanců v podání různých tříd školy.

14

Erasmus+ výjezd do Bulharska 2. den 13. 2. 2018

Druhý den je za námi a s úspěchem zvládnut.
Dnešní den byl v duchu cestovním. Ráno jsme vyjely všechny 3 skupiny do 140 km vzdáleného města Gabrovo. Všichni navštívili interaktivní muzeum, kde se seznámili s místní architekturou v podobě 3D filmu. Další interaktivní instalace je seznámily s místní industriální výrobou a vtipným vyprávěním o zvycích města Gabrovo. V druhé části dne navštívili místní univerzitu technických studií. Při třech různých přednáškách jim bylo ukázáno, jak se pracuje v programu pro tvorbu 3D modelů, také jak se tisknou a následně upravují. A v neposlední řadě, jak fungují lego roboti.

15

Erasmus+ výjezd do Bulharska 1. den 12. 2. 2018

První den ve Svishtově proběhl velmi dobře. Ráno jsme vyrazili do místní školy, kde nás čekala prezentace o městě a školství v Bulharsku, jednotlivé týmy škol se navzájem seznámily a představily. Sešly se zde 3 skupiny (bulharská škola, slovinská škola a naše škola). Po prezentaci následovala prohlídka školy, kde jsme navštívili výuku prvního i druhého stupně. Na oběd dívky dostaly tradiční bulharské jídlo a palačinky. Následovala prohlídka města se zaměřením se na místní architekturu. Navštívili jsme dům místního básníka Aleca Constantinova, který napsal text k Bulharské hymně. Přes Dunaj jsme viděli až do Rumunska. Po prohlídce města dívky čekal workshop na téma architektury. Byly rozděleny do 4 skupin a sloučeny se studenty druhých škol. Společně vypracovali plakáty, které následně prezentovali. Nejlepší plakát bude vyhlášen ve středu při hlavní konferenci. Po workshopu nás čekala opět bohatá večeře a poslední lekce hudby a tanců, kterou si všichni velmi užili.

16

ERASMUS+ – Konference Buzau, Rumunsko

V týdnu od 13. do 17. listopadu se v rumunském městečku Buzau konalo další setkání partnerů zapojených do mezinárodního projektu Erasmus+. Setkání se účastnili dva zástupci z řad našeho pedagogického sboru, Mgr. Markéta Němečková a Mgr. Hana Procházková.
Děti a učitelé z hostitelské školy pro nás připravili velmi pestrý a bohatý program. V průběhu týdne jsme navštívili hlavní město Bukurešť, kde jsme v muzeu přírody zhlédli nejrůznější druhy živočichů ze všech koutů světa a účastnili se několika vědecky zaměřených worskhopů v místní “Casa Experimentos”. Dále jsme navštívili hrad Bran, který je proslulý jako sídlo hraběte Drákuly, a nedaleké městečko Brasov. Muzeum v Buzau nám umožnilo seznámení s významným rumunským cestovatelem Dumitru Danem, který nás vzal s sebou na nevšední cestu kolem světa. Zajímavé byly také návštěvy škol, které nám umožnily porovnat rumunské vzdělávání s tím českým. Měli jsme možnost nahlédnout do hodin v hostitelské škole, ale také v menší vesnické škole,  jež je zapojená do mnoha evropských projektů.
Důležitou součástí setkání bylo představení jednotlivých partnerských zemí a jejich kulturních zvyků a tradic. Nejdůležitějším bodem programu pak bylo středeční odpoledne, kdy se konala hlavní konference, na které děti a učitelé prezentovali své pokusy, kterým se v poslední době ve škole věnovali.

Po nabitém týdnu jsme z Rumunska odjížděly obohaceny nejen o spoustu nových zkušeností a zážitků, ale také o nová přátelství.

17

Prezentace evropské projektu Erasmus+ STEM by ART, 19.4.2017 v 17:30 uč. č. 44

V rámci nadcházejících třídních schůzek bychom všem rodičům našich žáků rádi nabídli náhled do našich školních projektových aktivit.

ZŠ Lupáčova se tento školní rok zapojila do evropského projektu Erasmus+, který na škole probíhá a bude probíhat celý tento i příští školní rok. Do projektu je zapojena velká část našich žáků.

Všechny tedy srdečně zveme dne 19.4. 2017 v 17:30 do uč. č. 44, kde Vám koordinátorka projektu Mgr. Barbora Fousková podá veškeré informace o projektu a jeho výstupech.

18

Druhý letošní projekt ERASMUS+

V rámci letošního dalšího mezinárodního projektu ERASMUS+ (KA1 – sdílení zkušeností a dobré praxe) navštívily v týdnu 20. 3. – 24.  3. 2017 naši školu paní ředitelka Sanja Čagalj ze Základní školy Spinut v chorvatském Splitu se svými dvěma kolegyněmi. Připravili jsme bohatý program tak, abychom naše zahraniční kolegyně co nejpodrobněji seznámili se školským systém v ČR, s chodem naší školy, s výukou a projekty, preventivními aktivitami, evaluací školy, zaváděním podpůrných opatření. Naše delegace byla v úterý 21. 3. 2017 také přijata zřizovatelem školy MČ Praha 3, konkrétně paní radní Mgr. Jaroslavou Sukovou – podrobnosti ZDE.

Kolegyně byly přítomny na několika vyučovacích hodinách, absolvovaly několik setkání s vyučujícími, navštívily naše Polytechnické centrum. Zajímají se především o CLIL, výuku cizích jazyků a využití výpočetní techniky ve výuce.

Jsme rádi, že se ZŠ Lupáčova se stala součástí projektu a můžeme tak sdílet, porovnávat a získávat informace a zkušenosti ze školství v mezinárodním měřítku.

 

19

mezinárodní projekt STEM – ERASMUS+ 6. den

Sobotní dopoledne zahraniční studenti navštívili hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna. Nejdříve si prohlédli hornické muzeum a zhlédli krátký film o historii hornictví. Následně se podívali do prostor, které horníci denně používali- do šaten a sprch. Vše je zde zachováno, jako kdyby včera z dolu odešli. Největší atrakcí byly tři těžební stroje. Parní těžní stroj smíchovské továrny Reinghoffer viděli v provozu. Na závěr prohlídky sestoupili do hornické štoly v kopci Homole. Po návratu do školy a výborném obědě se zahraniční návštěva vydala nakoupit poslední suvenýry a nechyběl čas ani na relaxaci a balení domů. Všem přejeme šťastnou cestu.

20

Mezinárodní projekt STEM – ERASMUS+ 5. den

Pátek v ZŠ Lupáčova znamenal předposlední den návštěvy zahraničních hostů v České republice. Dopoledne jsme všem účastníkům projektu slavnostně předali  certifikáty o jeho absolvování a poděkovali jim za aktivní účast v programu, který jsme pro ně v Praze připravili. Po obědě se celá skupina vypravila na exkurzi do Národního technického muzea a do parku na Letné. Páteční večeře v restauraci se nesla ve slavnostním duchu, za MČ Praha 3 se jí zúčastnil Ing. Hausner, který pohovořil se zahraničními studenty a pedagogy o jejich dojmech z návštěvy a o plánech na další části projektu ERASMUS+. Aby bylo téma STEM – 3D models naplněno na 100%, pozvali jsme večer naše hosty na 3D projekci nového filmu Fantastická zvířata a kde je najít. Tímto kulturním zážitkem byl páteční program zakončen.