Nové hledání

Pokud nejste spokojeni s výsledky níže, zkuste prosím nové hledání

16 výsledky hledání pro: erasmus

11

Nejen za katedrou 2019

Ve čtvrtek 18. dubna se již pojedenácté sešel pedagogický sbor ZŠ Lupáčova na konferenci Nejen za katedrou. Tato odborná setkání pořádá každoročně vedení školy a zve na ně i zástupce zřizovatele MČ Praha 3 a rodičovskou veřejnost. Tematika příspěvků byla i letos velmi pestrá, během tří hodin jsme se dozvěděli o náplni činnosti Klubu nadaných […]

12

Jaký byl „Rok plný objevů“?

Dne 1. 6. 2017 uspořádali učitelé, Unie rodičů a žáci ZŠ Lupáčova společenský večer, který je součástí projektu MAP Městské části Praha 3. Celé tři hodiny patřila doslova celá školní budova setkání rodičů, pedagogů, bývalých i současných žáků a dalších vzácných hostů. Večer zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Kopecký, který upozornil návštěvníky na aktuální projekty […]

13

9. pedagogická konference Nejen za katedrou

ve čtvrtek 13. 4. se v ZŠ Lupáčova uskutečnila již 9. konference s názvem Nejen za katedrou, která byla letos poprvé součástí projektu MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. Již tradičního setkání otevřeného široké veřejnosti se zúčastlili všichni členové pedagogického sboru školy, pozvání přijali zástupci Úřadu městské části Praha 3 a DDM Ulita. Během […]

14

Zápis ze schůzky Rodičovské unie 10. 1. 2017

V příloze je uložen zápis ze schůzky RU a dále informace školy pro RU. Zápis ze schůzky RU. Informace školy pro RU. Výstava 3D modelů – odkaz na video Erasmus+ pražské setkání – škola Španělsko MAP – místní akční plán Antigraffiti program

15

Jednání Unie rodičů a Školské rady dne 6. 9. 2016

Dne 6. 9. 2016 od 17:30 v uč. č. 44 (1. patro uprostřed) proběhlo první jednání Unie rodičů a Školské rady v letošním školním roce 2016/2017. V přílohách naleznete zápis a podrobnosti projednávaných záležitostí. Projekt šablony Projekt Erasmus+ Informace k zahájení školního roku 2016/2017 Zápis z jednání Školské rady a Unie rodičů

16

Španělský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Španělský jazyk Počet hodin: 6. ročníky – 4 hodiny týdně, 7.-9. ročníky – 3 hodiny týdně   Charakteristika vyučovacího předmětu:  Studium španělštiny umožňuje žákům rozšíření jazykového vzdělání. Žák se během studia postupně seznamuje s jazykem, osvojuje si slovní zásobu uspořádanou v různé […]