Odpoledne v družině trávíme v herně nebo v naší třídě, chodíme ven na procházky do parku a na hřiště. Zabýváme se různými tématy a aktivitami. Prostor je pro volnou hru, deskovky, pohybové hry, hry venku s míčem, hrajeme si s hračkami a stavebnicemi, které máme ve třídě nebo herně…  V naší třídě a knihovně školy máme k dispozici i zajímavé dětské časopisy a knížky. Občas zařadíme i různé soutěže nebo motivační odměny a úkoly na základě chování dětí. Níže jen některá z našich témat, o kterých se dozvídáme zajímavosti, na tato témata pak navazují různé aktivity, experimenty a kreativní tvoření:

Barvy a světlo: Experimentovali jsme s mícháním barev, jejich ovlivňováním, sčítáním, povídali jsme si o emočním působení barev i o světelném barevném spektru. Prováděli jsme experiment s barevnými světýlky, zkoušeli jsme rozložit světlo do barevné duhy.

Obrys a tvar: Použili jsme běžné školní potřeby i hračky z herny a zdroj světla, nasvítili předměty a obkreslovali stíny i různé prodloužené nebo smrštěné. Všímali jsme si rozmanitostí tvarů, rozdílu oblých a špičatých tvarů.

Vynálezy a vynálezci: Sledovali jsme dětské krátké filmy o vynálezcích, tvořili pak společně na pevnou podložku městečko vynálezů s použitím jednoduché mechaniky, zapojili jsme i pohyblivé motorky a led světýlka.

Děti si vyzkoušely sestrojit jednoduché vynálezy, kladkostroj, zvedací páku, katapult, snažily se vytvořit i vynálezy vlastní podle svých nápadů a improvizace s materiály k recyklaci…

Také se věnujeme tradičním tématům spojených s lidmi – rodinou a kamarády, přírodou a zvířaty, civilizací, místem, kde žijeme, ročními obdobími, svátky, tradicemi a zvyklostmi..

Naposledy jsme se věnovali arktické krajině a hlavně zvířátkům Arktidy a Antarktidy. Sledovali jsme přírodopisné krátké filmy, povídali si o nich. Nakonec děti vytvořily arktické panorama doplněné papírovými zvířátky.

 

 

 

Chodíme na dětská hřiště v okolí školy a užíváme si zimních radovánek – stavíme sněhuláky, koulujeme se, krmíme ptáčky. Povídáme si o zvycích a tradicích spojených se svátkem Tří králů a také vybarvujeme omalovánky. Hrajeme různé stolní deskové , vědomostní a dovednostní hry a soutěže. Vyrábíme z barevného papíru zimní dekorace, sněhuláky, krmítko pro ptáčky, vystřihujeme sněhové vločky. Také vybarvujeme relaxační omalovánky. Pracujeme a stavíme si ze stavebnice Lego. Čteme si z dětských časopisů pohádky, řešíme hádanky, kvízy a křížovky.
Vilma Abrahámová

Vážení rodiče, milé děti,

moc nás mrzí, že nám  letos nebylo umožněno pořádat tradiční vánoční jarmark. I přes toto omezení Vám děti z deseti oddělení ŠD vyrobily a předaly krásné vánoční ozdoby, dekorace a dárky, za které jsme od Vás obdrželi finanční dar v celkové hodnotě 11.081,-Kč. Tuto částku jsme předali na dobročinné účely Nadaci Dobrý anděl. Moc si vážíme Vaší podpory a štědrosti. Je úžasné, že v této nelehké době myslíte na nejpotřebnější.

Děkujeme !

 

 


Vážení rodiče, milé děti,
již několikátým rokem se naše školní družina účastní předvánoční charitativní akce – sběr pro útulek opuštěných pejsků ” Voříškov”
Ve čtvrtek 17.12.2020 bylo odvezeno do útulku Voříškov auto plné dárků pro opuštěné kočičky a pejsky.
Těm z vás, kteří donesli zvířátkům dárky mnohokrát děkujeme !
Jste skvělí !!!

Aktivity v oddělení 1.C.

Vyrábíme a připravujeme výrobky na školní jarmark. Vybarvujeme vánoční a mikulášské omalovánky,
Vystřihujeme sněhové vločky. Malujeme zimní obrázek vodovými barvami. Chodíme na dětská hřiště v okolí školy, kde hrajeme kolektivní míčové hry například fotbal, vybíjenou a také cvičíme na provazových prolézačkách. Hrajeme také stolní, deskové, vědomostní a dovednostní hry a soutěže. Povídáme si o vánočních tradicích a zvycích, posloucháme vánoční koledy. Strojíme si ve třídě vánoční stromeček. Již několikátým rokem se účastníme charitativní dobrovolné akce „Voříškov“. Je to materiální sbírka pro útulek kočiček a pejsků. Pořádáme vánoční besídku s koledami a dárky.

Vilma Abrahámová
Vychovatelka odd. 1.C.

Již sedmým rokem probíhá v ZŠ Lupáčova sběr víček pro postiženou Natálku, který zaštiťuje školní družina. V letošním školním roce se do sběru zapojily všechny třídy prvního stupně. Z výtěžku za odevzdaná víčka mohou rodiče Natálky přispět na různé pomocné zdravotní prostředky a rehabilitaci, které nehradí zdravotní pojišťovna. Děkujeme všem, kteří nám se sběrem víček pomáhají a nejsou lhostejní.
Za první pololetí jsme předali rodině Kuchyňkových 8 plných pytlů víček.
Věříme, že tento potřebný charitativní počin bude i nadále pokračovat.
Děkujeme.
Za ŠD Hana Šípová.

Vážení rodiče, milé děti,

již několikátým rokem se naše školní družina účastní předvánoční charitativní
akce “Voříškov“, materiální sbírky pro útulek kočiček a pejsků.

Pomoc může mít různou podobu i tvář, důležitý je výsledek, kterým je v tomto případě
péče o opuštěné kočičky a pejsky.
Ti z vás, kteří nemají jinou možnost, ale přesto by chtěli zvířátkům z útulku pomoci,
mají jedinečnou příležitost nám věnovat cokoliv. Nejvhodnější jsou:

• pelíšky, podložky (staré deky, prostěradla, látky, kabáty, svetry).
• hračky pro pejsky a kočičky (jakékoliv, nevhodné jsou hadrové a plyšové)
• obojky, vodítka, misky na vodu a žrádlo
• granule (nejlépe zn. Brit – zvířátka jsou na něj po léta zvyklá),
• kapsičky, konzervy, různé pamlsky, piškoty apod.

Výběr věcí pro útulek proběhne ve škole (ŠD) od 2. do 18. 12. 2020, pak bude odvezen a předán útulku.
Vše bude zdokumentováno a vloženo na web školy.

Všem rodičům a dětem předem děkujeme !

Moc nás mrzí, že letos nemůžeme uspořádat školní Vánoční jarmark v původní podobě. Děti se ve školní družině i přesto snažily a připravily si pro Vás vánoční dekorace a další výrobky pro potěchu oka. S vděčností přijmeme jakýkoliv symbolický příspěvek, který darujeme na dobročinné účely. Děkujeme.