21. 2. 2019 jsme s Turistickým kroužkem podnikli pěší výlet do Národního památníku na Vítkově.

Nejprve jsme vystoupali na vyhlídkovou plošinu na střeše památníku, odkud jsme hledali a poznávali výrazná místa Prahy.

Poté následoval hlavní bod naší výpravy – edukativní program “Český lev se probouzí”. Ve Slavnostní síni (udělují se zde např. státní vyznamenání) dostaly děti od pana lektora pracovní listy a polštářky. Po úvodním výkladu s interaktivními otázkami došlo k vyplňování a vzájemné kontrole správných odpovědí (pracovalo se ve skupinkách). Nahlédli jsme do prezidentského salonku.

Pracovní listy jsme dokončili v expozici Křižovatky české a československé státnosti.
Tvoří ji pět důležitých mezníků: vznik ČSR v roce 1918, období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939, jeho obnovení v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později, vznik československé federace v roce 1968 a pád komunismu v roce 1989.

Program trval 1 hod. Zabýval se mj. vznikem Československa, státními symboly, legionáři, osobnostmi československého zahraničního odboje a územní podobou První republiky.

Sami jsme pak navštívili pietní místa: Hlavní síň, Kolumbárium, Kapli padlých a hrob Neznámého vojína určené pro ostatky legionářů.
Do r. 1989 však v Hlavní síni a Kolumbáriu spočívali pouze komunističtí prezidenti a státníci.

Prošli jsme výstavou Případ Světlana (odbojová organizace vzniklá v r. 1948, tvořená především partyzány), kde děti nejvíce zaujala čtečka mikrofilmů (ale i dobové zbraně, uniformy, rádi, vysílače a dokumenty).

Sestoupili jsme do podzemních prostor s expozicí Laboratoř moci věnované Klementu Gottwaldovi a pokusu o jeho balzamování.

Děti mohly vidět mj. i poslední dopisy Milady Horákové a Heliodora Píky, osobní předměty spjaté s Janem Palachem nebo významné státní vyznamenání a řády, prezidentskou standartu, první československou ústavu.
Interiér Památníku je vyzdoben souborem mozaik Maxe Švabinského, tzv. Apotheosa vlasti, či plastikou Jana Štursy Raněný v Kapli padlých.

Závěr jsme si osladili v místní kavárně.

Přestože je program určen pro žáky 4. – 6. tříd a vystavené politické expozice osloví spíše dospělé, určitě si děti odnesly zajímavé poznatky a zážitky.

Národního památník na Vítkově

společné fotodětiposezenívýstava

Akce se zúčastnilo 14 žáků (turistický kroužek doplněn o žáky 3. A)

Objednaná lektorovaná prohlídka v expozici Rybářství byla velmi pestrá a mnohostranně zajímavá. Nejprve u velké podsvícené mapy jihočeských rybníků seznámil p. průvodce děti se zakládáním rybníků (stavitelé, funkce, rybniční soustavy, historické náčiní). Děti si prohlédly figuríny zakladatelů, mohly si dle fotek a vystavených pomůcek porovnat historický a současný způsob budování rybníka i hospodaření na něm.
U velkých akvárií jsme se dozvěděli zajímavosti k některým druhům ryb chovaných u nás. K vidění bylo mnoho vypreparovaných živočichů vodních ekosystémů zasazených do přirozeného prostředí. Pocit autentičnosti doplňovala zvuková kulisa.
Výstava byla bohatá na množství dotykových interaktivních obrazovek, na kterých si děti mohly ověřit získané vědomosti.
Vedle relaxačního koutku se skluzavkou byla možnost chytání dřevěných rybek či tvoření obrázků pomocí plastických šablon.
Zábavu jsme si také užili při zkoušení rybářského oděvu či posezení v loďce.
Druhou částí naší výpravy se stala expozice Gastronomie, kde měl největší úspěch „obchůdek“ se čtečkou čárových kódů a interaktivní obrazovky s recepty. Zajímavý byl rovněž test sluchových a čichových vjemů či historický vývoj kuchyní od středověku představený reálnými exponáty.
Jako dárek dostaly děti pracovní listy, diářky pro rok 2019 a malé tužtičky.

4. 10. 2018 jsme vyrazili s turistickým kroužkem za ovečkami do sadu Třešňovka v Hrdlořezích (P 9).
(http://www.abel-ovce.cz)
Akce se zúčastnilo 15 dětí (doplněno o žáky 3.A).
Lektorka seznámila děti s chovem ovcí a koz, jejich potřebami a užitečností pro člověka.
Pomocí hry na „Mlsné ovečky“ si děti nacvičily hlídání stáda ve volné krajině. Viděly práci honáckého psa a dojení kozy.
Staly se součástí legendy O spícím pasáčkovi – vysvobodily jej tím, že mu přihnaly ztracené stádo. Vzájemně se obohatili o vyprávění ze své doby.
Jako dárek dostaly chomáčky nezpracované vlny.
Velkou radost měly děti z krmení zvířat tvrdým pečivem (donesly si) a rozdělením stáda na ovce a kozy (vymyslely si).
Ve zbylém čase děti posvačily a pohrály si na hřišti v Zeleném Městě.
Helena Poborská

Vážení rodiče,
s blížícím se začátkem školního roku Vás zdravím a posílám pár užitečných informací:
3. 9. výuka 8,00 – 8,45 hod.
obědy od 9,00 – 11,00 hod.
ŠD v provozu od 8,45 do 17,30 hod.
4. 9. výuka 8,00 – 11, 40 spíše třídnické práce, ŠD v běžném provozu
5. 9. výuka již podle rozvrhu, ale jen do 11, 40 hod.
od 6. 9. výuka podle rozvrhu
Třídní schůzky budou 25. 9. v 18 hodin
Seznam pomůcek jsem posílala na Vaše maily, rozvrh předám dětem 4. 9.
Dobromila Vitnovská