V pátek 28. 4. 2017 se členové polytechnického klubu zúčastnili jako pozorovatelé 3. ročníků Robosoutěže na ČVUT na Karlově náměstí. Nejdříve si mohli soutěžící vyzkoušet robota na  zkonstruovaném labyrintu a poté už následovala dvě kola. Roboti měli za úkol sesbírat míčky a následně je naházet do vytvořeného cíle odstupňovaného podle vzdálenosti.

Doufáme, že se v příštím roce budeme moci účastnit soutěže, které se účastní tříčlenné skupiny z celé České republiky.

Ve dnech 29. a 30. 9. proběhl adaptační kurz třídy VI. A. I tato třída se vypravila společně s paní učitelkou třídní do vzdálené země na hrad Věčnost přesvědčit všemocného Krále Věků, aby všem dětem navrátil promarněný čas, o který kdysi dávno připravil všechny malé lenochy světa. Třída měla za úkol sbalit si nezbytné věci, všechen křehký materiál naložit do letadla, společně nasednout a vzletět z úzké ranveje vstříc dobrodružství ve vzdálené zemi, kde číhá mnoho nástrah a velké dobrodružství. Protože děti výborně spolupracovaly a využily ty nejlepší strategie, Krále věků nakonec svými výkony přesvědčily, že si promarněný čas zaslouží a návdavkem mu ještě nakreslily, jak s ním v budoucnu naloží. Přejeme třídě VI. A, aby se z ní stala parta, na kterou budou všichni její žáci i učitelé vzpomínat v dobrém!

Dobrý den, všechny své žáky a rodiče srdečně zdravím v novém školním roce, který začíná ve čtvrtek 1. září 2016. V tento den budou žáci ve škole pouze do 8.45 hodin ve své kmenové učebně č. 62( II. patro budovy školy ) s třídní učitelkou.  Obědy v tento den budou vydávány od 9.00 h do 11.00 h. 2. září budou žáci ve škole do 12.35 h opět ve svých kmenové třídě s třídní učitelkou. S pozdravem Iveta Plánková