V pátek 28. 4. 2017 se členové polytechnického klubu zúčastnili jako pozorovatelé 3. ročníků Robosoutěže na ČVUT na Karlově náměstí. Nejdříve si mohli soutěžící vyzkoušet robota na  zkonstruovaném labyrintu a poté už následovala dvě kola. Roboti měli za úkol sesbírat míčky a následně je naházet do vytvořeného cíle odstupňovaného podle vzdálenosti.

Doufáme, že se v příštím roce budeme moci účastnit soutěže, které se účastní tříčlenné skupiny z celé České republiky.

Ve čtvrtek 9. února využily třídy VI. B a IX. A v čele s třídními učitelkami možnost si v dopoledních hodinách vyhrazených školám MČ Praha 3 zdarma zabruslit na kluzišti vybudovaném v Mahlerových sadech pod Žižkovskou věží. Zapojit se mohl každý, protože i bezplatné vypůjčení bruslí přímo u kluziště je samozřejmostí. Mladší i starší žáci a žákyně předváděli na výborně upraveném ledu zajímavé krasobruslařské kreace jak sólové, tak párové či skupinové. Pětačtyřicetiminutovka utekla jako voda a my jsme jen neradi toto příjemné místo, naštěstí všichni živí a zdraví, opouštěli.

Ve dnech 15. a 16. 9. proběhl adaptační kurz třídy VI.B. Během náročné cesty do hradu Věčnost, kde lstivý čaroděj schovává čas promarněný mladými lenochy,  přišly děti na to, že si ne vždy samy vystačí se svými nápady a silami. Při mnoha náročných úkolech třída spolupracovala jako tým, vymýšlela nejrůznější strategie, jak čaroděje o ukradený čas připravit. S radostí můžeme vyhlásit, že její úsilí bylo korunováno úspěchem! Třídě VI.B přejeme, aby se v ní všichni žáci cítili dobře.

Dobrý den,

třída VI.B se poprvé sejde ve čtvrtek  1.9. 2016 v 8.00 h.  ve třídě č. 64 ve 2. patře. Zdržíme se spolu do 8.45 h.

V pátek 2.9. bude vyučování ukončeno  ve 12.35. Celé dopoledne budou žáci s třídní učitelkou v učebně 64.

Od pondělí 5.9. již budeme učit podle rozvrhu.

Magdalena Fiedlerová – třídní učitelka