Dne 23. 11. 2022 se ve třídách III. ABC uskutečnilo setkání s finančním poradcem z banky, panem Z. Bílým, který je zároveň i rodičem žáků naší školy.

Žákům vysvětlil základní funkce banky (úschova peněz, půjčování peněz, posílání peněz), jak to v bance vypadá, co jsou peníze (vyjadřují hodnotu a usnadňují výměnu). Dále jak správně zacházet s penězi nejdříve zaplatit vše důležité pro život (bydlení, jídlo, poplatky…), zbydou-li peníze – koupit si něco pro sebe, spořit nebo šetřit.

Následovaly rady, jak peníze chránit. Pak si děti zahrály hru „Domácí rozpočet“, kde srovnávaly příjmy a výdaje. Další informace se týkaly účtu v bance – proč si ho zřídit a na co si dát pozor.

Závěrečné shrnutí:

  1. Hodnota věcí se vyjadřuje penězi
  2. Banka je instituce, která poskytuje služby spojené s penězi
  3. Peníze vydává centrální banka – Česká národní banka
  4. Banky poskytují k penězům různé služby – např. jejich uložení, posílání nebo půjčování
  5. Naučit se znát hodnotu peněz, mluvit o nich a spořit, patří k základním znalostem a dovednostem, které potřebuje každý člověk

Děti pracovaly celou hodinu velmi aktivně, vždy našly nějakou odpověď na otázky, samy kladly i velmi zajímavé dotazy. Nakonec dostaly ještě drobné dárečky, takže byly z besedy o finančním vzdělávání opravdu nadšené.

Panu Bílému děkujeme za spolupráci se školou!