V pátek 28. 4. 2017 se členové polytechnického klubu zúčastnili jako pozorovatelé 3. ročníků Robosoutěže na ČVUT na Karlově náměstí. Nejdříve si mohli soutěžící vyzkoušet robota na  zkonstruovaném labyrintu a poté už následovala dvě kola. Roboti měli za úkol sesbírat míčky a následně je naházet do vytvořeného cíle odstupňovaného podle vzdálenosti.

Doufáme, že se v příštím roce budeme moci účastnit soutěže, které se účastní tříčlenné skupiny z celé České republiky.

Třída 9. B pro Vás připravila sadu testů, které se zabývají památkami v Praze. Zkuste otestovat své znalosti a tím nám pomoci získat odpovědi, které budeme moci vyhodnocovat.

V rámci předmětu Výtvarná výchova a v souvislosti s projektem STEM with ART (stem.lupacovka.cz) se třída 9. B pustila do přípravy 3D Paper Art, tj. techniky práce s papírem, kdy prostřednictvím výřezů a konkrétním překládáním papíru vznikají 3D objekty.

První pokusy se uskutečnily prostřednictvím práce se šablonami. Na naše první práce se můžete podívat na obrázcích níže.

Příště již budeme pracovat podle fantazie…

3D model

model

papírový model

Žáci 9. třídy ve svých procházkách po Praze 3 (více na sfsn.lupacovka.cz) navštívili kostel Sv. Rocha a ve skupinách se prostřednictvím ploškové animace pokusili zachytit nejdůležitější momenty historie tohoto kostela.

Na výsledek našeho úsilí se můžete podívat zde.

neb Poznáváme Českou republiku s využitím aplikace Skype….

 

Učebnice a pracovní sešity jsou plné informací o České republice, nicméně jim zapomínáme dodávat sociální a komunikační aspekt. Jak jinak poznat nejlépe Českou republiku než prostřednictvím setkávání s lidmi, kteří v dané lokalitě žijí a pracují. V hodinách zeměpisu se tak kompetence sociální občanská nedá úplně aktivně naplňovat, ale je možné využít informační a komunikační technologie a připojit se prostřednictvím aplikace Skype do různých krajů a měst.

Více se můžete dozvědět zde.