V pátek 28. 4. 2017 se členové polytechnického klubu zúčastnili jako pozorovatelé 3. ročníků Robosoutěže na ČVUT na Karlově náměstí. Nejdříve si mohli soutěžící vyzkoušet robota na  zkonstruovaném labyrintu a poté už následovala dvě kola. Roboti měli za úkol sesbírat míčky a následně je naházet do vytvořeného cíle odstupňovaného podle vzdálenosti.

Doufáme, že se v příštím roce budeme moci účastnit soutěže, které se účastní tříčlenné skupiny z celé České republiky.

Před koncem minulého školního roku navštívila třída VII.A knižní veletrh a literární festival Svět knihy 2016 na  Výstavišti Praha v Holešovicích. U stánku vydavatele německého týdeníku Prager Zeitung žáci vyplnili kvíz v německém jazyce. Na konci září nového školního roku přišla nečekaná radost a s ní spojená odměna! Vydavatel Prager Zeitung vyhodnotil odpovědi našich dnes již osmáků jako nejlepší ze všech zúčastněných škol z celé republiky! 12. 10. přivezli zástupci tohoto německého vydavatele dětem výhru v podobě dvou  nazdobených dortů. VIII.A patří velká gratulace!

Zdravím žáky 8.A a jejich rodiče v novém školním roce. Ve čtvrtek 1. září se potkáme v 8h, v naší kmenové učebně č. 66 – 2. patro. Čtvrteční výuka končí v 8:45, školní jídelna bude v provozu. V pátek 2. září probíhá výuka mezi 8 – 12:35h, rovněž budeme v učebně č. 66 a budeme se věnovat organizačním záležitostem (předpisy, řády školy, rozvrh, šatny atd.). Od pondělí 5. září platí již normální rozvrh.

Jiří Šrail, třídní učitel