práce

V rámci celoročního projektu pro třídu 3.C připravily Lesy hl. města Prahy program „Naše dřeviny“.

Poznávali jsme druhy dřevin všemi smysly. Diskutovali jsme o životních pochodech stromů, jejich nárocích i o škůdcích.

dětivýstava