děti

Ve druhém zářijovém týdnu proběhly ve spolupráci s DDM Ulita adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, které jim měly nejen usnadnit přechod na 2. stupeň, ale pomoci jim i lépe se sžít s novými spolužáky. Fyzické aktivity střídaly ty tvůrčí, děti se učily spolupracovat, rozdělovat si funkce při skupinové práci, tolerovat se, pomáhat si a navzájem se doplňovat. Žáci úspěšně pokořili únikovou hru na téma Malý princ, vyrobili vejconauta, spolupracovali při stavění co nejvyšší věže z kostek, vyzkoušeli si chodit na lanech, zahráli si několik týmových her, vyřádili se v bumberballech. A to není úplný výčet všech aktivit! Dobrodružstvím byly i společná večeře a přespání v prostoru Ulity. V neposlední řadě adaptační kurz ocenili i třídní učitelé 6. tříd, protože měli příležitost pozorovat nově utvořené třídní kolektivy mimo školní lavice. Lektoři z DDM Ulita připravili našim šesťákům pestrý a zajímavý program, za což jim patří náš dík.

Dobrý den.

Připomínám třídní schůzku třídy 6.C, která se koná v úterý 25. září od 18h v učebně č. 66 (2. patro). Na schůzce se bude zároveň vybírat příspěvek 250 Kč na rodičovskou unii. Pokud bude mít nějaký rodič zájem účastnit se jednání rodičovské unie a zastupovat třídu 6.C, tak ať mi prosím napíše (srail@lupacovka.cz).

Jiří Šrail, třídní učitel 6.C

Hezký den všem žákům 6.C i jejich rodičům.

V úterý 4. 9. strávíme společně s žáky v naší kmenové učebně č. 66 ve 2. patře. Končíme ve 12:35h. Žáci obdrží rozvrhy, žákovské knížky, různé formuláře k vyplnění a průvodce školním rokem. Rovněž si popovídáme o školním řádu, bezpečnosti či pravidlech chování. Také si rozdáme klíčky k zámkům v šatně a rovnou si žáci přinesou i přezůvky.

Ve středu bude už následovat normální výuka, která jen bude výjimečně zkrácena do 12:35h. V případě nejasností mne prosím kontaktujte (srail@lupacovka.cz).

přeji klidný a úspěšný nový školní rok a těším se na spolupráci

Jiří Šrail, třídní učitel 6.C