V dubnu a květnu 2017 máte možnost zhlédnout v prostorách školy ZŠ Lupáčova výstavu všech žákovských prací tříd, které se zapojily do projektu STEM by ART: Historical inventions.

Během několika projektových hodin se žáci ponořili do světa vědy a seznámili se s českými významnými vynálezci, vynálezy a objevy.