1. Žáci, kteří chodí do školy, si vyklidí a odnesou všechny věci během tohoto a příštího týdne v době, kdy je rozvrhem (rozvrh je uveden níže) určena jejich přítomnost ve škole. Také odevzdají učebnice a klíčky a zámky od šaten (pokud mají).  Do školy nosí pouze učebnice a sešity, které potřebují k výuce podle pokynů učitelů.
2. Žáci jednotlivých ročníků, kteří nechodí do školy, v době, kdy jsou ve škole žáci jejich třídy (rozvrh je uveden níže), přijdou pro své věci ve třídách a skříňkách, přinesou učebnice a zámečky a klíče od šaten a odevzdají paním třídním učitelkám nebo učitelům.
ROZVRH V TÝDNU 22. 6. – 25. 6. 2020
pondělí 22. 6. 2020: VII. C, VIII. AB: 8:15 – 11:40
úterý 23. 6. 2020: VI. AC, IX. A: 8:15 – 11:40
středa 24. 6. 2020: VII. AB, VIII. C: 8:15 – 11:40
čtvrtek 25. 6. 2020: VI. B, IX. BC: 8:15 – 11:40

ORGANIZACE POSLEDNÍHO DNE ŠKOLY – ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 26. 6. 2020

Dne 26. 6. 2020 bude od 8:15 do 8:45 předáváno vysvědčení žákům 6. – 8. ročníku. V tomto čase budou všichni žáci ve svých kmenových třídách se svojí paní třídní učitelkou. Žáci, kteří se v současné době výuky ve škole neúčastnili a budou si chtít v pátek 26. 6. 2020 přijít vyzvednout vysvědčení:

  • předají čestné prohlášení o bezinfekčnosti paní učitelce nebo panu učiteli při vstupu do své kmenové třídy, budou mít na obličeji roušku; po skončení předávání vysvědčení v 8:45 hodin odcházejí sami domů. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti je možno si vyzvednout ve vrátnici školy, nebo je ke stažení –->ZDE<–

Žáci, kteří školu pravidelně navštěvují:

  • po předání vysvědčení v 8:45 také sami odcházejí domů

Žákům 9. ročníku bude vysvědčení slavnostně předáno v sále zastupitelstva na radnici MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí a to takto:

IX. A – sraz v 8:45 před radnicí, předávání vysvědčení 9:00 – 9:40, žáci společně odejdou z budovy a samostatně odcházejí domů

IX. B – sraz v 9:45 před radnicí, předávání vysvědčení 10:00 – 10:40, žáci společně odejdou z budovy a samostatně odcházejí domů

IX. C – sraz v 10:45 před radnicí, předávání vysvědčení 11:00 – 11:40, žáci společně odejdou z budovy a samostatně odcházejí domů

Účast zákonných zástupců je možná. Připomínáme všem, že ve vnitřních prostorách je nutné mít po celou dobu na obličeji roušku.

Vzhledem k přetrvávajícímu mimořádnému opatření je přítomnost žáků 9. ročníku možná jen v době předávání vysvědčení jeho třídě.

NEVYZVEDNUTÁ VYSVĚDČENÍ BUDOU K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI ŠKOLY VE DNECH 29. 6. – 3. 7. 2020 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH (POTÉ PAK OD 24. 8. 2020)

Stále platí, že do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky virového onemocnění.

Od 8. 6. 2020 mohou žáci 2. stupně do školy docházet ke konzultacím a třídnickým hodinám. Rozvrh hodin na týden 15. 6. – 19. 6. 2020 je uveden níže, zatím počítáme s přítomností každé třídy rozdělené do dvou skupin 1 x týdně v době 8:15 – 11:40. Oběd není z kapacitních důvodů možno poskytovat. Tyto konzultace ve škole budou doplněny i zasíláním práce na domácí výuku tak, jak tomu bylo dosud. Vzhledem ke změně organizačních podmínek nebude výuka online na 2. stupni od 8. 6. 2020 probíhat. Účast žáků 2. stupně je možná po odevzdání čestného prohlášení (viz níže) – čestné prohlášení je možno vyplněné zaslat nejpozději do 5. 6. 2020 na email třídním učitelům, případně ho přinese žák/žákyně první den do školy; formulář je také k dispozici ve vrátnici školy.

Žáci budou přicházet do školy nejdříve od 8:00, vybaveni učebními pomůckami podle rozvrhu, dvěma rouškami, igelitovým sáčkem na ukládání roušky a svačinou. Po vstupu do budovy jim budou desinfikovány ruce, žáci nepůjdou do šaten, ale sami rovnou do učeben podle rozpisu na rozvrhu hodin. V učebně se posadí každý do jedné lavice a vyčká pokynů učitele.

—–>ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, VYMEZENÍ OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY<—–

 

pondělí 15. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VIII.B1 Čj M B D, Z 62
VIII.B2 M Čj D, Z B 61
VII.A1 M Čj D,Z Čj 94
VII.A2 Čj M Čj D,Z 98
VII.C1 B D, Z Čj M 66
VII.C2 D, Z B M Čj 72
úterý 16. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VI.A1 M D, Z B Čj 77
VI.A2 D, Z M Čj B 72
VI.C1 Čj D,Z M Vo 61
VI.C2 D, Z Čj Vo M 60
IX.A1 Čj M Z B 62
IX.A2 M Čj B Z 66
středa 17. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VIII.A1 M Čj Z D 72
VIII.A2 Čj M D Z 64
VIII.C1 M B Čj Fy 60
VIII.C2 B M Fy Čj 61
VII.B1 Z Čj M D 43
VII.B2 Čj Z D M 77
čtvrtek 18. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VI.B1 D,Z M, Fy Čj B 61
VI.B2 M, Fy D,Z B Čj 66
IX.B1 M Čj M Z 64
IX.B2 Čj M Z M 62
IX.C1 M Vo D Ch 98
IX.C2 Vo M Ch D 94
Pokud bude ve třídě méně než 15 žáků, realizuje se výuka vždy podle 1. skupiny!

Od 25. 5. 2020 prosíme žáky 9. ročníku, aby z provozních důvodů vstupovali do budovy školy po 8:00, přípravné konzultace budou začínat v 8:15 – děkujeme.

Od 11. 5. 2020 mohou žáci 9. ročníku do školy docházet ke konzultacím k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy –  rozpis těchto konzultací níže. Tyto konzultace budou doplněny i konzultacemi online tak, jak bylo plánováno již dříve, rozpis bude připraven. Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste  svým třídním učitelkám poskytli informaci, zda-li budou děti do školy na konzultace docházet, účast žáků je nepovinná. Účast žáka 9. ročníku je možná po odevzdání čestného prohlášení (viz níže) – čestné prohlášení je možno vyplněné zaslat na kopecky@lupacovka.cz, případně přinese žák/žákyně první den do školy; formulář je také k dispozici ve vrátnici školy.

Každý žák přijde do školy vybaven učebními pomůckami na český jazyk a matematiku, dvěma rouškami, igelitovým sáčkem na ukládání roušky a svačinou. Školní jídelna bude v provozu od 25. 5. 2020, pokud žák 9. ročníku bude docházet také na oběd ve dnech, kdy je přítomen ve škole, sdělí tuto informaci své třídní učitelce do 18. 5. 2020.  Budova bude otevřena od 7:40, žáci se neshromažďují před školou. Po vstupu do budovy jim budou desinfikovány ruce, žáci nepůjdou do šaten, ale sami rovnou do učeben, kde jim začíná první předmět. V učebně se posadí každý do jedné lavice a vyčká pokynů učitele.

Rozpis konzultací IX. ABC:

Prezenční výuka 9. ročníku od 11. 5. 2020
Po, St 8 – 9:40 IX.A1 Čj  61 IX.A2 M  62 IX.C1 M  98 IX.C2 Čj  43
Po, St 10 – 11:40 IX.A1 M  62 IX.A2 Čj  61 IX.C1 Čj  43 IX.C2 M  98
Út, Čt 8 – 9:40 IX.B1 M  64 IX.B2 Čj  43
Út, Čt 10 – 11:40 IX.B1 Čj  43 IX.B2 M  64

—–>ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, VYMEZENÍ OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY<—–

Škola se každoročně zapojuje do akce Hour of Code, ve které si žáci mohou v jednom týdnu vyzkoušet různé aktivity zaměřené na rozvoj algoritmického myšlení. Kromě kroužků Programování se v letošním roce do aktivit zapojili i deváté ročníky.