IMG_2305IMG_2261
IMG_4067

Foto: M. Hošna, Radniční noviny 2016; MZV 2016

Dnes 17.5.2016 navštívila naší školu paní Irina Boková, generální tajemník UNESCO v doprovodu Karla Komárka,tajemníka České komise pro UNESCO a dalších hostů. Společně s vedením školy ji přivítal pan
A. Bellu, místostarosta MČ Praha 3.
Podrobnou reportáž přineseme v nejbližších dnech.
Byla to pro školu opravdu mimořádná událost.

Žáci V.C prezentovali svůj úchvatný projekt Celým Českem za UNESCEM.

Žáci VI.B pak představili svou představu o založení kostela Nejsvětšjšího srdce Páně na Jiřího z Poděbrad, který je mezi kandidáty na zápis do Světového dědictví UNESCO.

Citujeme ze zprávy UNESCO o naší škole:

UNESCO Director-General discusses current global challenges and international cooperation with the President of the Czech Republic, H.E. Miloš Zeman | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Earlier in the day, the Director-General paid a visit to the Lupáčova primary school, belonging to the UNESCO Associated Schools Network, and winner of the 2014 and 2016 European Language Prize. The Director-General was warmly welcomed by students, the teachers and the Principal of the school, Mr Milan Hausner. Here the school’s international outlook is showcased right from the entry hall, adorned with flags from all European countries. Counting over 700 students and 70 teachers, the school is renowned for its language teaching (including Chinese), projects  to promote knowledge of both Czech and world heritage, use of digital technology and interactive whiteboards, activities to promote social inclusion and cooperation with schools in Europe and beyond.
Students performed music, staged a short play describing the history of a World Heritage site, and showed how tablets were used for learning. Mr Hausner described a range of innovative initiatives, including the “Children like us” project supported by Bill Gates to connect students with children with special needs, partnering with a school in Java to study endangered species; fostering pupil curiosity in science subjects and the Comenius Europe beyond Borders project to encourage learning of foreign language. “Children have to be immerged in education to learn. We need more sharing of experience because there is a lot we can learn from what happens in schools in other countries and regions,” he said.  (  from).
Článek na  webu Ministerstva zahraničí
The official press release of UNESCO
Článek na webu Praha 3

Ohlasy na Twitteru