Ve čtvrtek 29.11.  jsme se žáky 9.ročníků, kteří mají španělštinu jako 2.cizí jazyk, vydali do Náprstkova muzea na přednášku Putování Jižní Amerikou. Prohlídka nás nejprve zavedla do tropického deštného pralesa amazonské pánve, kde jsme se seznámili se životem amazonských indiánů a s  jejich běžnými činnostmi. Také jsme si prohlédli jejich tradiční dům i různé typy pohřebišť. Poté jsme se ocitli  v náhorních plošinách And, kde jsme poznali životní styl současných horských indiánů a prozkoumali jsme archeologická naleziště předkolumbovských kultur.  Na závěr přednášky jsem si vyzkoušeli jednu z nejstarších technik tkaní a utkali jsme si na památku vlněný náramek. Program se nám velmi líbil a žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života původních etnik Ameriky.

studenti předměty třída škola