Ve dnech 23. – 26. 5. vyjela třída IX. A za krásami kraje Karla Hynka Máchy. Přálo nám ideální turistické počasí, což někteří příliš nevítali. Věděli totiž, že chůze je nemine… Zcela dobrovolně jsme během tří dnů nachodili pár desítek km a viděli mnoho krásných míst. Rozvaleni v trávě na zřícenině hradu Jestřebí jsme ještě netušili, jak proklatě zvlněná je oblíbená krajina našeho významného romantika, cestou zpět do Splavů jsme to však zjistili. Večer jsme se věnovali rekonvalescenci a sobě navzájem. Ani ve středu jsme se nešetřili, čekal nás hrad Bezděz v celé své kráse. Kousek jsme si pomohli vlakem, ale pěkných 12 km pěší turistiky nás stejně neminulo. V areálu hradu jsme si od pana učitele vyslechli zajímavosti o jeho historii a celý jsme ho prolezli. Večerní odměnou nám byl táborák s opékáním všeho, co nám přišlo pod ruku, vuřtíky počínaje a banány ve slupkách konče. Ve čtvrtek už se nám zastesklo po civilizaci a, přestože nám skvěle vařili, po teplém obědě. Též bylo třeba doplnit zásoby proviantu na poslední večer. Vyrazili jsme proto do nedalekých Doks, které jsme si důkladně prohlédli. Na zpáteční cestě došlo na mělčině Máchova jezera k drobným přátelským potyčkám, které skončily ve dvou případech koupelí. Komu ještě zbyly síly, srdnatě se zapojil do večerního fotbalového utkání na přilehlé pastvině, komu nezbyly, královsky se bavil na cizí účet. Po různě dlouhé době nočního klidu jsme v pátek ráno uklidili naše dočasné příbytky, rozloučili se s milým personálem a dvěma vlaky – pomalíky se vrátili do ruchu velkoměsta a náručí našich rodičů. Sláva nazdar výletu…!

Ve čtvrtek 9. února využily třídy VI. B a IX. A v čele s třídními učitelkami možnost si v dopoledních hodinách vyhrazených školám MČ Praha 3 zdarma zabruslit na kluzišti vybudovaném v Mahlerových sadech pod Žižkovskou věží. Zapojit se mohl každý, protože i bezplatné vypůjčení bruslí přímo u kluziště je samozřejmostí. Mladší i starší žáci a žákyně předváděli na výborně upraveném ledu zajímavé krasobruslařské kreace jak sólové, tak párové či skupinové. Pětačtyřicetiminutovka utekla jako voda a my jsme jen neradi toto příjemné místo, naštěstí všichni živí a zdraví, opouštěli.

22. prosinec jsme si parádně užili! Ze široké nabídky aktivit jsme na doporučení mužské části třídy zvolili Laser game. Během tří her v různých hráčských seskupeních jsme vyzkoušeli všelijaké taktiky, v přátelském duchu jsme si zabojovali, někteří z nás se fyzicky zcela vyčerpali (paní učitelka), ale především jsme se skvěle pobavili! Abychom v bojovné náladě nezapomněli, že se blíží vánoční svátky, přemístili jsme se do centra, kde jsme si v podzemí Betlémské kaple prohlédli krásnou a inspirativní vánoční výstavu “Od pohanského slunovratu po křesťanské Vánoce”. Pak už jsme si všichni jen popřáli šťastné a veselé Vánoce a rozjeli se na vánoční prázdniny.

Konečně se dočkala i IX. A! Letos jsme měli tu čest ujmout se v naší škole role mikulášské družiny a udělat mladším spolužákům radost mikulášskou nadílkou. Pro tajné přípravy a náročné maskování jsme obsadili ředitelnu, která nám posloužila také jako místo potřebného odpočinku mezi jednotlivými návštěvami ve třídách. Kostýmy jsme si přinesli úplně všichni! Během dopoledne jsme obešli všechny třídy A našich malých kamarádů a rozdali jim několik kilogramů bonbónů a další nadílky, kterou připravily paní učitelky. Hříšníky jsme pokárali, hodné děti pochválili, vyslechli jsme si krásná vystoupení v podobě písniček, básniček a dokonce i tanečků. Unavení, ale spokojení jsme si na konci vyučování mohli říct, že jsme svou mikulášskou příležitost zvládli na výbornou. Od paní učitelek z nižších tříd a od paní učitelky třídní jsme sklidili velkou pochvalu!

Ve čtvrtek 22. 9. navštívila třída IX. A dějepisný workshop „Den, kdy se mlčelo“ pořádaný organizací Post Bellum v Národním zemědělském muzeu. Projekt se věnoval kolektivizaci venkova na přelomu 40. a 50. let 20. století. Pomocí techniky hraní rolí žáci spoluvytvářeli osudy lidí žijících v jedné jihočeské vesnici a postupně tak byli seznamováni s procesy znárodňování a kolektivizace venkova. Projekt kombinoval moderní metody výuky dějin 20. století s osobnostní a sociální výchovou, zaměřenou zejména na pozici jedince ve skupině a potřebě bránit se bezpráví. Workshop byl veden odbornými lektory, žáci aktivně spolupracovali a jednalo se tak o velmi přínosný projekt.

Jiří Šrail, Kamila Kubrová