Škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol (pro žáky zdarma) a Mléko do škol (pro žáky zdarma). V přízemí školy je také umístěn Školní automat Happysnack, kde žáci mají možnost zakoupit mléko za zvýhodněnou cenu.

Všechny podrobnosti k projektům jsou uvedeny na happysnack.cz a https://www.skolniprojekty.info/

 

Aktuální informace pro školní rok 2023/2024:

PROJEKTY OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL – POUZE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

 • Školní projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol jsou nově určeny pouze pro první stupeň základních škol včetně přípravných tříd.
 • K dispozici bude minimálně jedna porce jednou měsíčně pro přihlášené žáky. Po vyhlášení limitu na žáka na konci října je možné, že se počet závozů změní.

ŠKOLNÍ AUTOMAT HAPPYSNACK – PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY, TZN. PRO 1. A 2. STUPEŇ:

 • Podmínky pro používání Happykarty jsou uvedené na happysnack.cz.
 • POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU: 5557756/5500!
 • Karty do automatu Happysnack si může žák či rodič bezplatně vyzvednout v kanceláři ŠJ v přízemí školy (Marková, Holá).
 • Loňské kartičky mají platnost do 30. 11. 2023. Jejich platnost lze prodloužit o další školní rok dobitím kreditu v min. výši 10 Kč do konce platnosti karty.
 • Letos vydané karty mají platnost do 30. 11. 2024 s možností prodloužení.

V návaznosti na specializaci pedagogů ŠD můžeme nabídnout zdarma dětem v rámci činnosti ŠD specifickou zájmovou aktivitu. Ta ku prospěchu všech rozšíří možnosti kvalitního využití volného času našich žáků.
Žáci se mohou přihlásit na jednotlivé zájmové činnosti u vychovatelek ve svých kmenových odděleních ŠD do 27. 9. 2023
Kurzy budou probíhat od 2. října 2023 – do května 2024

Vzdělávací program ŠD

Prevence sociálně-patologických jevů
Blanka Jeřábková
Pondělí: 14:00 – 15.00 uč. 53 – preventivní program pro jednotlivé třídy zejména 1. a 2.tříd
Preventivní program je zaměřen vždy na celé oddělení ŠD prvních a druhých tříd.
1 x za 6 týdnů proběhne pro každé oddělení workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to zejména pro žáky z 1. a 2. oddělení ŠD. Dle aktuálních potřeb i pro žáky 3. – 4. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si budeme povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.

Knihovna a mediální centrum
BcA. Všechovská Lada. DiS
Pondělí – pátek: výpůjční doba 13:20 – 14:00
Školní knihovna je pro žáky z I. a II. stupně a slouží jako studovna. Dále školní knihovnu využívají děti ze školní družiny, které tady tráví svůj volný čas. Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Knihovna dále zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.

Zájmové kroužky ŠD

Čtenářský kroužek
Gabriela Barkai
středa: 14:00 – 15:00 – pro žáky 3. – 4.tříd – knihovna
Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti, motivace a kladný vztah ke čtení a knihám, společné povídání a sdílení čtenářských zážitků, rozšíření slovní zásoby, zlepšení pravopisu, pochopení textu, rozvoj tichého i hlasitého čtení – samostatně i skupinově, psaní povídky, komiksu.

Výtvarné tvoření

Mgr. Anna Saturková
Úterý: 14:00 – 15:30 pro žáky 2.- 4. tříd – výtvarný ateliér – max. počet 24 žáků

Lenka Knapová
Středa: 14:00 – 15:30 pro žáky 1.tříd – výtvarný ateliér – max. počet 24 žáků

Cílem tvorby v ateliéru je rozvíjet kreativitu dětí, výtvarné myšlení a vkus, seznámit se s nejrůznějšími technikami, materiálem, tradicí a invencí ve výtvarném umění. Žáci si vyzkouší tyto výtvarné techniky: koláž, kreslený komiks, PC grafiku, symbolický portrét, tvorbu objektů z recyklovaného materiálu, drobné plastiky z modelovací hmoty, výrobu hraček, šperků, peněženek a drobných předmětů, vyšívání, automatickou kresbu a malbu, malování na textil a mnohé další. Hotové výrobky budete moci zhlédnout na webových stránkách školy, či na výstavě ve školní galerii.
Dětská jóga
Vilma Abrahámová
Pátek: 13:00 – 14:00 – pro žáky 1. – 4. tříd tělocvična – max. počet 24 žáků
Jóga oslovuje tělo i duši, působí v komplexním smyslu na dítě i jeho okolí. Přináší s sebou mnohem více než jenom zábavu, pomáhá dětem stát se ohebnějšími a silnějšími. Ulehčuje jim udržet pozornost ve vyučování. Naučí je správně dýchat a ovládat své tělo. Jóga je dokonalou aktivitou pro děti, živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a posiluje sebevědomí, přináší dětem radost ze života
Míčové hry
Hana Šípová
Pátek: 14:00 – 15:00 – tělocvična školy, pro žáky 2. a 4. tříd – max. počet 28 žáků
Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují, průběžně se naučí základy kolektivních her: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, volejbal, florbal.
Děti se pomocí her mohou učit vzájemnou úctu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.
Cílem je naučit děti nejen základům sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč. Mladší školní věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností.
Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit, zařazena budou motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj.

.

Vedoucí školní jídelny

Holá Miloslava

e-mail: hola@lupacovka.cz

tel.: 777 477 984, 222 715 691 linka č. 107 (p. Holá, Marková)

 

Platba obědů

Trvalý příkaz – číslo účtu: 35-2000786399/0800

VS: datum narození (např. 2.6.2004 = 02062004)

Splatnost k 25. v měsíci předem

 

Měsíční platba

7 – 10 let ……………….. 640,- Kč (32,- Kč/1 oběd)

11 – 14 let ………………. 660,- Kč (33,- Kč/1 oběd)

15 a více ………………… 680,- Kč (34,- Kč/1 oběd)

 

Odhlášení obědů je možné nejpozději do 8:00 hod. ráno daného dne.

 Obědy je možné odhlásit:

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře na webu = https://lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/

 

 

Přihlášky ke stravování a prodej čipů na obědy

Ve dnech 28. 8., 30. 8. – 1. 9. 2023 od 7.30 – 11.30 hod máte možnost v kanceláři šj v přízemí školy vyplnit přihlášku ke stravování a zakoupit čip na obědy (29,- Kč). Tato možnost platí i v týdnu od 4. – 8. 9. 2023 v čase 7.30 – 14.00 hod. (p. Holá, p. Marková).

 

Výdej obědů v týdnu od pondělí 4. 9. do  pátku 8. 9. 2023

4.9.

Výdej obědů od 9.00 do 11.00 hodin. Vaří se 1 menu. V případě nezájmu o oběd v tento den oběd odhlašte mailem, telefonicky či na formuláři pro odhlášení obědu na webových stránkách školy v sekci stravování.

5.9. – 6.9.

Výdej obědů od 11.30 – 13.15 hodin.

7.9. – 8.9.

Výdej obědů od 11.30 – 14.00 hodin.

 

Ve dnech 5. – 7. 9 se vaří 1 menu, v pátek 8. 9. výběr ze 2 menu.