ŠD pod vedením vychovatelky Ivany Lehovcové i letos navštěvuje Dům seniorů v Roháčově ulici v rámci celoročního projektu Mezigeneračního setkávání.
10. ledna a 6. února se děti čile zapojily do vědomostní soutěže „Riskuj“, soutěže, která je oblíbená jak mezi dětmi, tak mezi seniory. Cílem je získat za správné odpovědi co nejvíce bodů a vyhrát sladkou odměnu. Tím, že jsou skupinky smíchány, snaží se všichni, mladí i staří.
30. ledna proběhla netradiční zábava pod názvem „Párty v bílém“. Sál se zaplnil bílými postavami, velkými i malými, sedícími, tančícími, soutěžícími i smějícími se. Párty velel obrovský sněhulák v podání Ondřeje Syrového, který zval k tanci všechny přítomné. Nechybělo bohaté občerstvení a tombola.
21. února se odehrála další velkolepá show. Masopustního průvodu a veselé zábavy se zúčastnilo nepřeberné množství masek a maškar. Všichni se nesmírně radovali, tančili, zpívali a hodovali. Nechyběla bohatá tombola.
Všechny akce byly skvěle organizované panem Syrovým. Tento projekt je dobrým příkladem a přínosem jak pro děti, tak seniory. Domníváme se, že fotky mluví za vše……

 

 

S účinnosti od 16. 1. 2023 si lze oběd v první den nepřítomnosti žáka ve škole opět odebrat do přinesené nádoby v čase od 11,30 do 13,30 hodin. Při vstupu do budovy školy nahlaste vyzvednutí oběda na vrátnici.

Nahlášení vyzvednutí oběda je nutné předem oznámit vedoucí školní jídelny telefonicky či e-mailem do 8,00 hodin daného dne. 

 

Holá M.

Vážení rodiče, milé děti,
již několikátým rokem se naše školní družina účastní předvánoční charitativní akce – sběr pro útulek opuštěných pejsků ” Voříškov”.
V úterý 20.12.2022 bylo odvezeno do útulku Voříškov auto plné dárků pro opuštěné kočičky a pejsky.
Těm z vás, kteří donesli zvířátkům dárky, mnohokrát děkujeme !
Jste skvělí !!!
Pro Ty, kteří by rádi dodatečně přispěli je tu transparentní účet útulku: 2500648929//2010
Ještě jednou velké díky, přejeme úspěšný nový rok 2023 !!!

 

Náhled obrázku

Ve středu dne 14. 12. 2022 ožily chodby naší školy vánočním jarmarkem. Stánky všech tříd byly plné lákavých výrobků, které vyráběli žáci s paními učitelkami a vychovatelkami po několik týdnů, starší žáci s paní učitelkou zorganizovali koncert vánočních koled, v některých třídách se konaly vánoční besídky. Důkazem toho, že se nám všem společná práce podařila, bylo to, že byly všechny stánky obklopené návštěvníky a v závěru jarmarku bylo téměř všechno zboží i občerstvení vyprodané.

Odměnou je třídám finanční výtěžek, který mohou využít na dobročinné účely, výlety a další akce.

Děkuji všem žákům, paním učitelkám, vychovatelkám, asistentkám a dalším zaměstnancům školy za pečlivou a mnohdy časově náročnou přípravu této tradiční školní slavnosti. A samozřejmě děkujeme všem rodičům a dalším hostům za návštěvu školy.