PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 17.5. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.

 

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

7.Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je možné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 14.5. 2021

 

V souvislosti s uzavřením škol v době covidové a s tím souvisejícím omezením provozu školní jídelny se v průběhu května budou vracet přeplatky za stravné.

Kdo by nechtěl přeplatky vrátit, může je použít na školní rok 2021/2022, je však potřeba toto oznámit do 10.5. na e-mail hola@lupacovka.cz
či tel. 777477984 p. Holé, p. Markové.

 

Děkuji za pochopení           M. Holá

kuchyně

 Od pondělí 12. 4. 2021 se obědy přihlášeným žákům na distanční výuce budou vydávat od 13:30 do 13:45 hodin. Důvodem je nástup žáků 1. stupně do škol.

Ti žáci 1. stupně, kteří doposud docházeli pro obědy k výdejnímu okénku – “take away”, mají obědy i nadále přihlášené. Po dobu týdenní prezenční výuky ve škole se budou stravovat ve školní jídelně – čip nutný, a po dobu týdenní distanční výuky mohou vyzvedávat oběd v krabičce u výdejního okénka – stačí nahlásit jméno.

Žáci 2. stupně, kteří doposud měli přihlášené obědy a vyzvedávali je u výdejního okénka, je taktéž mají přihlášené a mohou je i nadále v novém výdejním čase 13:30 – 13:45 hod. odebírat.

Ti, kteří již nemají o tento odběr obědů zájem, odhlásí si obědy   u paní Holé, či Markové na tel. č. 777 477 984 nebo na emailu: hola@lupacovka.cz.

kuchyně

PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 12. 4. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
 7. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, a pedagogové, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, mají nárok na dotovaný oběd. Tito strávníci nekonzumují oběd ve školní jídelně, oběd jim bude vydán v jednorázových jídlonosičích u výdejového okénka a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy.

Čas výdeje pro tyto strávníky: 13:30 – 13:45 hod.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

 1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je možné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci – pouze zaměstnanci přítomní na pracovišti – dezinfikované ruce. Do jídelny vstupují s nasazeným respirátorem či nanorouškou. Dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob. Čas výdeje pro tyto strávníky: 12:00 – 12:30 hod.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku s nasazeným respirátorem či nanorouškou a nádobí roztřídí jako obvykle.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
 7. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, a pedagogové, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, mají nárok na dotovaný oběd. Tito strávníci nekonzumují oběd ve školní jídelně, oběd jim bude vydán v jednorázových jídlonosičích u výdejového okénka školní kuchyně a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Čas výdeje pro tyto strávníky: 13:00 – 13:30 hod. Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.
 8. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je nutné do 8.00 hodin odhlásit jako v běžném provozu.

 

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 1. 3. 2021

V souvislosti s nástupem žáků pouze 1. a 2. tříd do škol od pondělí 4.1.2021 dochází ke změně výdejního času obědů pro distanční žáky. Výdej se uskuteční od 13:00 do 13:30 hodin.

Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy.

Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků.

 

Přihlášení obědů pro distanční žáky je možné do středy 30.12. 2020 na e-mail hola@lupacovka.cz.Všem ostatním  distančním žákům budou obědy hromadně odhlášeny od 4.1. 2021 až do odvolání.

 

Jakékoliv dotazy na telefonu 777 477 984 (pí Holá) nebo na e-mailu: hola@lupacovka.cz.

 

Holá

 

V Praze 28.12. 2020

                                 PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 4.1. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované umyté
  a usušené ruce. Do jídelny strávníci vstupují s nasazenou rouškou pod dohledem pedagoga.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku s nasazenou rouškou a nádobí roztřídí jako obvykle.  Jídelnu strávník opouští zadním východem.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
 7. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Tito strávníci nekonzumují oběd ve školní jídelně, po nahlášení ve vrátnici školy jim bude oběd vydán v jednorázových jídlonosičích po odčipnutí u výdejového okénka školní kuchyně a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy.

Čas výdeje pro tyto strávníky: 13:00 – 13:30 hod.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, ani strávníkovi, který si do 30.12. obědy nepřihlásil.

 1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je nutné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

V Praze 28.12. 2020

Vážení rodiče strávníků 1. a 2. tříd,

 

od pondělí 4.1. 2021 znovu přihlašuji Vaše děti ke stravování  ve školní jídelně. Jídelníček a provizorní řád školní jídelny je na webových stránkách školy.

V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosím o odhlášení obědů.

JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

Vážení rodiče, milé děti,

moc nás mrzí, že nám  letos nebylo umožněno pořádat tradiční vánoční jarmark. I přes toto omezení Vám děti z deseti oddělení ŠD vyrobily a předaly krásné vánoční ozdoby, dekorace a dárky, za které jsme od Vás obdrželi finanční dar v celkové hodnotě 11.081,-Kč. Tuto částku jsme předali na dobročinné účely Nadaci Dobrý anděl. Moc si vážíme Vaší podpory a štědrosti. Je úžasné, že v této nelehké době myslíte na nejpotřebnější.

Děkujeme !