Děti z prvních oddělení ŠD měly možnost poprvé navšívit prostory školní knihovny.
V rámci akce „Březen, měsíc knihy“ si noví čtenáři prohlédli knihovnu s knihami, seznámili se s výpůjčním řádem, připomněli si základy péče o knihy.
Dětem byly ukázány knihy, časopisy, komiksy, leporela.

Dozvěděly se informace co jsou knihy s příběhem – beletrie – a knihy, ze kterých se něco naučíme – naučná literatura. Taktéž se dozvěděly, kdo je spisovatel, kdo ilustrátor i překladatel, byl jim vysvětlen i rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím.
V závěru besedy jim vedoucí knihovny paní Knapová přečetla oblíbený příběh O krtečkovi.
Dětem se první návštěva líbila, odcházely nadšené s omalovánkou krtečka.

Oddělení ŠD 1.C navštívilo dne 1. března Medúzarium v OC Arkády. Pro některé byla výjimečná už samotná cesta, neboť se jelo metrem a byla to pro ně premiéra. V medúzáriu si děti prohlédly 38 akvarií s různými druhy medúz. Expozice vedla z přízemí do 1.patra, odkud se děti mohly svézt na skluzavce do místnosti s největším kulovitým akváriem, zapsaným v Guinnesově knize rekordů. Součástí byla světelná laserová projekce obřích pestrobarevných medúz na stěny. Druhou část výstavy tvořily interaktivní tabule, kde dětem jejich nakreslené obrázky doslova „ožily“, neboť se po naskenování změnily z 2D v pohybující se 3D objekty. Na závěr si děti zaskákaly na trampolínách ve venkovním prostoru přilehlém k výstavě.

Výlet si děti užily a určitě jej doporučujeme.

 

ŠD pod vedením vychovatelky Ivany Lehovcové i letos navštěvuje Dům seniorů v Roháčově ulici v rámci celoročního projektu Mezigeneračního setkávání.
10. ledna a 6. února se děti čile zapojily do vědomostní soutěže „Riskuj“, soutěže, která je oblíbená jak mezi dětmi, tak mezi seniory. Cílem je získat za správné odpovědi co nejvíce bodů a vyhrát sladkou odměnu. Tím, že jsou skupinky smíchány, snaží se všichni, mladí i staří.
30. ledna proběhla netradiční zábava pod názvem „Párty v bílém“. Sál se zaplnil bílými postavami, velkými i malými, sedícími, tančícími, soutěžícími i smějícími se. Párty velel obrovský sněhulák v podání Ondřeje Syrového, který zval k tanci všechny přítomné. Nechybělo bohaté občerstvení a tombola.
21. února se odehrála další velkolepá show. Masopustního průvodu a veselé zábavy se zúčastnilo nepřeberné množství masek a maškar. Všichni se nesmírně radovali, tančili, zpívali a hodovali. Nechyběla bohatá tombola.
Všechny akce byly skvěle organizované panem Syrovým. Tento projekt je dobrým příkladem a přínosem jak pro děti, tak seniory. Domníváme se, že fotky mluví za vše……

 

 

Vážení rodiče, milé děti,
již několikátým rokem se naše školní družina účastní předvánoční charitativní akce – sběr pro útulek opuštěných pejsků ” Voříškov”.
V úterý 20.12.2022 bylo odvezeno do útulku Voříškov auto plné dárků pro opuštěné kočičky a pejsky.
Těm z vás, kteří donesli zvířátkům dárky, mnohokrát děkujeme !
Jste skvělí !!!
Pro Ty, kteří by rádi dodatečně přispěli je tu transparentní účet útulku: 2500648929//2010
Ještě jednou velké díky, přejeme úspěšný nový rok 2023 !!!

 

Náhled obrázku

ŠD nabízí dětem v rámci své činnosti zájmové aktivity. Ty ku prospěchu všech rozšíří možnosti kvalitního využití volného času žáků.
Děti se mohou přihlásit na jednotlivé zájmové činnosti u vychovatelek ve svých kmenových odděleních ŠD do 30. 9. 2022 prostřednictvím vyplněné přihlášky, kterou obdrží od své vychovatelky.

Kurzy budou probíhat od 3. října 2022 – do konce května 2023 a jsou pro žáky ŠD zcela zdarma

Dětská jóga
Vilma Abrahámová, měsíci květnu vede kroužek Mgr.Helena Poborská
Pátek: 13:00 – 14:00 hodin – tělocvična školy – pro děti prvních až čtvrtých tříd.
Jóga oslovuje tělo i duši, působí v komplexním smyslu na dítě i jeho okolí. Přináší s sebou mnohem více než jenom zábavu, pomáhá dětem stát se ohebnějšími a silnějšími. Ulehčuje jim udržet pozornost ve vyučování. Naučí je správně dýchat a ovládat své tělo. Jóga je dokonalou aktivitou pro děti, živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a posiluje sebevědomí, přináší dětem radost ze života.
Míčové hry
Hana Šípová
Pátek: 14:00 – 14:45 hodin – tělocvična školy – pro děti prvních a druhých tříd
Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry. Děti se pomocí her mohou učit vzájemnou úctu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.
Cílem je naučit děti nejen základům sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost.
Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit, zařazena budou motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj. Děti se naučí základy kolektivních her: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, volejbal, florbal.
Výtvarné tvoření
Mgr. Anna Saturková
Úterý: 14:00 – 15:30 hodin – pro žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd
Cílem tvorby v ateliéru je rozvíjet kreativitu dětí, výtvarné myšlení a vkus, seznámit se s nejrůznějšími technikami, materiálem, tradicí a invencí ve výtvarném umění. Žáci si vyzkouší tyto výtvarné techniky: koláž, kreslený komiks, PC grafiku, symbolický portrét, tvorbu objektů z recyklovaného materiálu, drobné plastiky z modelovací hmoty, výrobu hraček, šperků a drobných předmětů, automatickou kresbu a malbu a mnohé další. Hotové výrobky budete moci zhlédnout na webových stránkách školy, či na výstavě ve školní galerii Lupa.

Knihovna a mediální centrum
Knapová Lenka
Půjčování knih: je pro žáky z I. a II. stupně
Pondělí – čtvrtek: 13:00 – 14:00 hodin, pátek 12:30 – 14:00 hodin
Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Také je možno využít internet na PC k výše uvedeným aktivitám – studium, příprava na výuku, zhotovení referátů a vypracování domácích úkolů.
Knihovna zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup.
Centrum nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.
Bližší informace na webu školy – O škole – Knihovna

Prevence sociálně-patologických jevů – činnost bude probíhat vždy pro celé jedno oddělení ŠD. Postupně se vystřídají všechny první a druhé ročníky v rámci své hlavní činnosti
Blanka Jeřábková
Pondělí 14:00 – 15.00 uč. 54
Preventivní program je zaměřen vždy na celé oddělení ŠD, 4 x za měsíc proběhne workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to zejména pro žáky z 1. a 2. oddělení ŠD. Dle aktuálních potřeb i pro žáky 3. – 4. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si žáci budou povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.