Příspěvky

Na začátku května jsme podnikli výpravu do zábavního parku Krtkův svět v Horních Měcholupech.

Cesta byla zpestřena jízdou dvoupatrovým vláčkem.

Celý areál je vystavěn v klidné lesnaté části Prahy.

Dalších návštěvníků zde bylo velmi málo, a tak jsme si mohli bez omezení užívat trampolín, skluzavek, dřevěných a lanových prolézaček, jízdy na šlapacích autíčkách, házení míčků do terčů, prohlídky pohádkových domečků.

Děti obdivovaly i krmily koi kapry, kozy, ovce, poníky, vietnamská prasata, nosály a především volně se procházející pávy.

Dešťová přeháňka nás zahnala do Krtkova skleníku plného dalších herních atrakcí (lana a sítě, odrážedla, skluzavky, malá lezecí stěna).

Všichni jsme si to velmi užili, jen času se nám nedostávalo.

Ve 1 a 2. ročnících používám při výuce angličtiny efektivní metodu obrázkových diktátů. Žákům čtu text a na základě jejích údajů děti kreslí obrázek. Podle obrázku poznám, zda mě děti rozuměly a zda ovládají slovní zásobu určité lekce. Zde můžete posoudit výsledky této metody v 1 a 2 ročnících.maska

Vytvořili jsme masky zvířat, abychom opakovali slovní zásobu na zvířata. Poté jsem řekla: „Snakes, stand up!“, a děti, které měly masky jako hadi, se měly postavit. Jedná se o krasný a záb…Přejít na tento sway

S dětmi jsme vybarvovali duhu jako důkaz toho, že znají barvy. Krásně se nám to povedlo, všechny děti měly stejné barvy! Přejít na tento sway