Entries by admin

Národní muzeum

27.2.2018 navštívila třída 4.C v Národním muzeu program Světlo a život. Žáci se seznámili s významem Slunce jako základní podmínky pro život. Důraz byl kladen na rozmanitost přírodních podmínek v různých prostředích. Byla zde široká škála exponátů živé i neživé přírody.

Planetárium

22.11.2017 jsme navštívili  Planetárium Praha v Královské oboře s programem  „Pozorujeme oblohu“