V průběhu tohoto týdne budou všem dětem rozdány nové kartičky Happysnack do mléčného automatu. Nové karty jsou anonymní, ve škole již nebude vedena evidence karet. Karty mají platnost od 1.9. 2018 do 30.11. 2019.

Stávající karty Happysnack mají platnost do 30.11. 2018, proto již tyto karty nedobíjejte, zůstatkový kredit se nebude převádět na nové karty.

Projekt Ovoce a mléko do škol zdarma bude i nadále pokračovat.

Děkuji Vacíková

 

Dne 15. 5. 2018 se ve dvou sálech budovy Senátu Parlamentu České republiky konala odborná konference „Právo a děti v kyberprostoru“ pořádaná Ústavně – právním výborem Senátu za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu. S NCBI spolupracuje ZŠ Lupáčova již několik let na peer programu „S kamarády proti kyberšikaně“. Jedná se o projekt, kdy vyškolení starší žáci pořádají pro mladší spolužáky tematická setkání, jejichž náplní je právě prevence rizikového chování, jako jsou například záškoláctví, šikana a kyberšikana. Žákyně 9. ročníku, které se na projektu podílejí (M. Jurenová, K. Komárková, V Cibulková, L. Eliášová), přijaly nabídku účasti na této konferenci, kde naši školu důstojně reprezentovaly.

Podrobnosti  ZDE .

 

 

Dne 24.4. a 25.4.jsme navštívili s 8.a 9.ročníkem interaktivní přednášku Španělsko křížem krážem. Po úvodním flamenkovém koncertě, kdy se žáci seznámili se základy tohoto hudebně-kulturního žánru pocházejícího z prosluněné Andalusie, si žáci sami mohli vyzkoušet hru na cajón, perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu, a rytmický doprovod (tleskání). Poté následovaly taneční základy flamenka, žákům byly zapůjčeny i taneční rekvizity (hůl, šátek, vějíř). Když jsme si užili pohyb, hudbu a zpěv, pokračovali jsme v poznávání španělské literatury. Žáci se seznámili se čtyřmi významnými španělskými díly (Don Quijote, El Cid, Krvavá svatba a Život je sen) a pokusili se sestavit obrovskou dřevěnou mapu Španělska a určit hlavní města autonomních oblastí této země. V lingvistickém koutku se žáci naučili několik slov z dalších oficiálních jazyků (kromě kastilštiny), kterými se na Pyrenejském ostrově hovoří (galicijština, baskičtina a katalánština).Po splnění všech úkolů nás čekalo malé občerstvení v podobě tapas. Na závěr jsme všichni vyplnili  kvíz, při kterém jsme si zopakovali všechny nové informace, které jsme si ten den osvojili. Dvouhodinové zábavné a poučné dopoledne nám uteklo jako voda. Velmi dobře jsme se bavili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.

učitelkahudbahudebnícitanecněcografika

Ve čtvrtek 29. 3. 2018 se v ZŠ Lupáčova konala již desátá pedagogická konference „Nejen za katedrou“, na které si pedagogití pracovníci školy předávají své zkušenosti ze školních i momoškolních aktivit se žáky, ze zahraničních výjezdů i odborných seminářů. Pozvání přijal i zakladatel této tradice, bývalý ředitel školy Ing. Milan Hausner. Letos si inspirující příspěvky připravilo na 25 učitelů, témata byla velmi různorodá: Pedagogický sbor se během dopoledne dověděl mimo jiné o nových trendech ve výuce, o zážitkových programech z oblasti historie, o zapojení ICT techniky do vyučovacího procesu, o práci se žáky ohroženými školním neúspěchem a se žáky nadanými, o náročné přípravě exponátů na mezinárodní výtvarnou výstavu v Lidicích, kterou si vzaly za svou vychovatelky školní družiny, o spolupráci prvního a devátého ročníku v oblasti čtenářské gramotnosti, o společných projektech prvních tříd, zazněly též novinky z oblasti výuky cizích jazyků a mezinárodních jazykových zkoušek a také hodnocení sportovních kurzů. Kolegyně zapojené do projektu Šablony pro školy seznámily publikum s výstupy z tohoto projektu. Několik příspěvků bylo věnováno zahraničním výjezdům. V závěru dopoledne poděkoval ředitel školy Mgr. Jiří Kopecký všem vystupujícím pedagogům za přípravu i prezentaci příspěvků a ocenil jejich práci. Věříme, že jedenáctý ročník konference přinese v příštím roce nová zajímavá témata a inspiraci pro další pedagogickou činnost.

V prosinci jsme v ZŠ Lupáčova přivítali hned dvě skupiny hostů ze zahraničí: 6. 12. 2017 nás navštívila v rámci své povinné zahraniční stáže skupina učitelů a zároveň studentů pedagogiky ze Státní vysoké školy v Karagandě (Kazachstán). Setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze a bylo podpořeno MČ Praha 3. Nejprve byli hosté seznámeni s historií a koncepcí školy, poté se účastnili samotného vyučování podle svých aprobací (anglický jazyk, tělesná výchova). O školu samotnou a vůbec o školství v ČR projevili velký zájem, o čemž svědčilo značné množství dotazů k mnoha různým oblastem. 11. 12. 2017 jsme rádi přivítali 18 studentek  Osaka Seikei Girls School z Japonska, které se věnují předškolní pedagogice a pedagogice pro 1. stupeň základní školy. Při příležitosti šestidenní návštěvy České republiky projevily zájem nahlédnout do některé z pražských škol a vyzkoušet si své pedagogické dovednosti s českými žáky. Po přivítání se budoucí učitelky dvě vyučovací hodiny věnovaly skupinkám dětí z III. C a velmi trpělivě je naučily několik skládanek origami. Ve třídě nakonec létaly různé typy papírových vlaštovek, ožívaly papírové rostliny i zvířata a sami žáci byli překvapeni, co vše je možné z papíru poskládat. V závěru inspirativního setkání ředitel školy Mgr. Kopecký poděkoval studentkám za návštěvu a popřál jim mnoho příjemných zážitků z pobytu v České republice.

Dne 14.11. jsme se vydali se 7. ročníky na interaktivní přednášku Španělsko křížem krážem. Po úvodním flamenkovém koncertě , kdy se žáci seznámili se základy tohoto hudebně-kulturního žánru pocházejícího z prosluněné Andalusie, si žáci sami mohli vyzkoušet hru na cajón, perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu, a rytmický doprovod (tleskání). Poté následovaly taneční základy flamenka, které vyučovala usměvavá Španělka. Když jsme si užili pohyb, hudbu a zpěv, pokračovali jsme v poznávání španělské kultury, tentokrát prostřednictvím literatury. Významné španělské spisovatele jsme poznávali skrze ukázky ze španělských děl. Část španělského eposu o Cidovi jsme si i  přečetli. Také jsme si zkusili složit mapu Španělska a určit hlavní města provincií. V neposlední řadě jsme porovnali jazyky, kterými se na pyrenejském poloostrově a přímo ve Španělsku mluví. Po plnění úkolů nás čekalo malé občerstvení a ukázka španělské gastronomie. Na závěr jsme všichni vyplnili  kvíz, při kterém jsme si zopakovali všechny nové informace, které jsme si ten den osvojili. Dvouhodinové zábavné a poučné dopoledne nám uteklo jako voda. Velmi dobře jsme se bavili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.

Dne 1. 6. 2017 uspořádali učitelé, Unie rodičů a žáci ZŠ Lupáčova společenský večer, který je součástí projektu MAP Městské části Praha 3. Celé tři hodiny patřila doslova celá školní budova setkání rodičů, pedagogů, bývalých i současných žáků a dalších vzácných hostů. Večer zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Kopecký, který upozornil návštěvníky na aktuální projekty školy i Městské části Praha 3, hovořil například o Participativním rozpočtu, o pokračujícím projektu SFSN zaměřeném na spolupráci s rodinami žáků cizinců. V závěru svého projevu poděkoval hostům za jejich zájem o školu a všem zúčastněným pedagogům a vystupujícím žákům za přípravu programu. Poté se již hosté rozešli za zábavou i poučením. Ve všech místnostech školní budovy byly k vidění výstupy z tuzemských i mezinárodních projektů, ale také z výuky, představeny byly např. fyzikální pokusy, práce s mikroskopy, 3D tiskárna a 3D pero, různé typy brýlí pro virtuální realitu, polytechnické a elektronické stavebnice, výtvarné práce žáků, celoroční vydání Školního zpravodaje, kvízy spojené s projektem Poznáváme Česko, komentovaná prezentace výjezdu do Anglie, vystoupení školní družiny, Polytechnický klub, projekt Příběhy našich sousedů, dlouhodobé projekty Erasmus+ a CLIL, prezentace fotografií a videí ze života třídních kolektivů, výstavky prací našich prvňáčků, programy zaměřené na výuku cizích jazyků, divadelní skeče, výrazový tanec a další zajímavé aktivity našich žáků a učitelů. Pro návštěvníky bylo připraveno i občerstvení ve školní jídelně. Před dvacátou hodinou večerní bylo slavnostní setkání ukončeno a my věříme, že bylo pro naše hosty zábavou, poučením a třeba i milou vzpomínkou na mladá léta strávená možná i u nás v ZŠ Lupáčova…

Dne 1. 6. 2017 proběhla další z řady online videokonferencí v rámci slovinské konference „Art under microscope“ projektu STEM by ART.

Zde můžete zhlédnout záznam prezentace, kterou připravili žáci sedmého a osmého ročníku pod vedením paní učitelky Lenky Pítrové.