Vedení a Rodičovská unie Základní školy Lupáčova zvou všechny rodiče, žáky a své další příznivce na Společenský večer, který se uskuteční 1. 6. 2017 od 17 hodin v budově školy, tentokrát pod názvem „Rok plný objevů“. Návštěvníci se mohou těšit na ohlédnutí za vrcholícím školním rokem prostřednictvím prezentací výstupů z výuky a z mnoha tuzemských či zahraničních projektů, do nichž jsou naši žáci a učitelé zapojeni, i na zajímavá žákovská vystoupení v jednotlivých učebnách a dalších prostorech. Bohatý program najdete v příloze článku.

spolecensky_vecer_2017_program

Změna programu vyhrazena.

V rámci nadcházejících třídních schůzek bychom všem rodičům našich žáků rádi nabídli náhled do našich školních projektových aktivit.

ZŠ Lupáčova se tento školní rok zapojila do evropského projektu Erasmus+, který na škole probíhá a bude probíhat celý tento i příští školní rok. Do projektu je zapojena velká část našich žáků.

Všechny tedy srdečně zveme dne 19.4. 2017 v 17:30 do uč. č. 44, kde Vám koordinátorka projektu Mgr. Barbora Fousková podá veškeré informace o projektu a jeho výstupech.

ve čtvrtek 13. 4. se v ZŠ Lupáčova uskutečnila již 9. konference s názvem Nejen za katedrou, která byla letos poprvé součástí projektu MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. Již tradičního setkání otevřeného široké veřejnosti se zúčastlili všichni členové pedagogického sboru školy, pozvání přijali zástupci Úřadu městské části Praha 3 a DDM Ulita. Během čtyřhodinového programu zaznělo více než dvacet příspěvků, v nichž učitelé představili aktivity a projekty, které se žáky realizovali v uplynulém roce nad rámec výuky mimo žákovské lavice a učitelské katedry. Jmenujme alespoň některé z nich: dlouhodobý mezinárodní projekt Erasmus+, projekt 1. stupně o zajímavostech České republiky, mezinárodní jazykové zkoušky a zapojení rodilých mluvčích do výuky, různorodé aktivity školní družiny, knihovny, mediatéky a polytechnického klubu, nebo například sportovní kurzy 7. a 8. ročníku. Konference opět ukázala, že současnou kvalitní základní školu utvářejí především aktivní učitelé, kteří dokážou předávat svým žákům nové vědomosti tvořivým a přitom efektivním způsobem.