Příspěvky

Ve 1 a 2. ročnících používám při výuce angličtiny efektivní metodu obrázkových diktátů. Žákům čtu text a na základě jejích údajů děti kreslí obrázek. Podle obrázku poznám, zda mě děti rozuměly a zda ovládají slovní zásobu určité lekce. Zde můžete posoudit výsledky této metody v 1 a 2 ročnících.maska

Vytvořili jsme masky zvířat, abychom opakovali slovní zásobu na zvířata. Poté jsem řekla: „Snakes, stand up!“, a děti, které měly masky jako hadi, se měly postavit. Jedná se o krasný a záb…Přejít na tento sway

S dětmi jsme vybarvovali duhu jako důkaz toho, že znají barvy. Krásně se nám to povedlo, všechny děti měly stejné barvy! Přejít na tento sway