Příspěvky

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme  podnikli rozlučkovou akci s Přírodovědným kroužkem.

Zopakovali jsme si opékání buřtů na veřejném ohništi u lesu Krejcárek (pod plaveckým bazénem Pražačka). Oheň tentokrát hořel dobře, neboť počasí bylo teplé a slunečné. Oheň jsme uhasili donesenou vodou.

Pěší cestu k ohništi jsme si proložili dvěma osvěžujícími zastávkami: na psím hřišti na Parukářce a u provazové pyramidy na konci parku Vítkov. Zpět jsme jeli tramvají.

Přítomno bylo celkem 21 žáků (10 dětí z přírodovědného kroužku a 11 z 2.A)

Ve čtvrtek 10.5. 2018 jsme v rámci družiny podnikli výpravu do Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr (Kubatova 32/1; Praha 10 – Hostivař).

Akce se účastnilo 15 žáků (doplněno o zájemce převážně z 2.A).

Lektorovaný program Život v mokřadu trval 180 minut (od 13:30 do 16:30 h). Vstup stál 90,- Kč/dítě.

Děti si nejprve prohlédly farmu s domácími zvířaty.

Teoretická část proběhla v klubovně za informačním centrem. V úvodní hře se děti losem rozdělily do čtyř skupin. Každá představovala jeden druh žabek (rosničky, skokani, kuňky a ropuchy). Podle zvuků, které žáby v přírodě vydávají, se členové skupinek našli. Společně pak nakreslily na velký formát A2 svou představu mokřadu. Paní lektorka nám pověděla zajímavosti ze života žabek a podle obrázků od dětí shrnula podstatu a význam mokřadu.

Každá skupinka dostala pomůcky pro práci v terénu:

  • látkovou tašku se zápisní podložkou,
  • klíčem k určování vodních larev a lupou,
  • síťku na lov ve vodě,
  • lavórek.

Následoval přesun přes lužní les do mokřadu, který je součástí chráněného území PP Meandry Botiče. Hlavní část mokřadu tvoří bažinná olšina, rákosinová společenstva a fragmenty měkkého luhu s formací vrbin. Pohybovali jsme se po dřevěných chodnících a pozorovali kvetoucí divoké kosatce žluté či hnízdícího holuba hřivnáče.

Již z dálky nás přivítalo hlasité skřehotání kuňky ohnivé. Zastavili jsme na molu u slepého ramene (tůňky), kde proběhla nejnapínavější část naší výpravy. Děti opatrným smýkáním síťkou pod vodní hladinou lovily živočichy, které přendávaly do připravených lavórků s vodou. Následně je pozorovaly pod lupou, kreslily a pojmenovávaly (za asistence paní lektorky a klíčů). Pro podrobnější pozorování jsme měli k dispozici i dva mikroskopy.

Objevili jsme převážně larvy hmyzu: jepic, znakoplavek, vážek, chrostíků (schovaných v domečkách), potápníků, berušek vodních, vodoměrek, pakomárů, …  plže plovatku a pulce. Kromě kuňky ohnivé jsme zahlédli plavat v tůňce i užovku obojkovou.

Kolem louky s pasoucími se zvířaty jsme se přes sad a les vrátili do klubovny. Zde děti své obrázky (výsledky bádání) prezentovaly ostatním.

Na závěr jsme navštívili informační centrum a bio-obchod. Před blížící se bouřkou jsme se stihli ukrýt v MHD.

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 jsme s Přírodovědným kroužkem podnikli výpravu do Stanice přírodovědců DDM na Smíchově .

Zaměstnanci Stanice byli velmi příjemní (poznali jsme, že mají dobrý vztah nejen ke zvířátkům 🙂 ).
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Páni lektoři nás provedli areálem s výkladem přiměřeným dětské soustředěnosti.
Ve venkovních výbězích jsme narazili na poníky (shetlandský a velšský), kozy kamerunské, prasata  göttingenská, lamu, papoušky vlnkované  (dozvěděli se, jak pozná stáří a pohlaví),  křepelku japonskou, sovu pálenou.  Nejvíce nás překvapil vzrůstem malý klokan Bennettův, kterému z kapsy vykukoval maličký klokánek.
Ve sklenících jsme viděli subtropické a tropické rostliny, sukulenty a kaktusy, masožravé druhy, cibulovité a hlíznaté rostliny či cizokrajné bylinky. Děti si zde nakoupily rostlinky za symbolickou cenu.
Součástí skleníků jsou tropická terária a akvária. Hned u vstupu nás pobavily maličké opičky kosmani zakrslí (mají delší ocásek, než tělíčko a používají jej ke kormidlování).  Zdejší specializací jsou chovy exotických plazů: krokodýl nilský – Joe, kajman trpasličí, leguán zelený, bazilišek pruhovaný, agama vousatá, varan skvrnitý, krajty, užovka smrdutá, hroznýši. Pozor jsme si dali při prohlížení želv kajmanek, které koušou (jedna právě lovila kraba). V desítkách akvárií jsme si prohlédli obojživelníky a ryby: domácí chráněné čolky, žebrovníky waltlovi, stříkouny  lapavé (sráží hmyz proudem vody), kostlíny, piraně či pestrobarevné africké cichlidy.
Klubovnu s drobnými savci a ptáky jsme prošli v rychlosti, neboť již probíhaly odpolední kroužky. Zaujali nás činčily, fretky, osmáci, křečci, morčata, králíci a ježek bělobřichatý, … Z ptáků korela chocholatá a hlavně kakadu bílý (jeden na nás pokřikoval a druhý se rytmicky kýval).
Pozvali jsme i další zvídavé děti z družiny a zájem byl opravdu velký. Pro omezenou kapacitu lektorovaných prohlídek jsme museli i pár pozdních dohlášek odmítnout, za což se omlouváme. Doufáme, že výpravu ještě zopakujeme.
Celkem nás vyrazilo 33 dětí (5 z kroužku; 8 z 2.A; 6 z 3.B; 6 z 4.C; 8 z oddělení Soviček) a 2 paní vychovatelky (Poborská, Jeřábková).
Počasí nám přálo, sluníčko rozpustilo poslední zbytky sněhu. Bláto sice zůstalo, i přesto jsme si závěrečné hřiště v parku Sacre-Coeur užili bez úhony.

Ve 1 a 2. ročnících používám při výuce angličtiny efektivní metodu obrázkových diktátů. Žákům čtu text a na základě jejích údajů děti kreslí obrázek. Podle obrázku poznám, zda mě děti rozuměly a zda ovládají slovní zásobu určité lekce. Zde můžete posoudit výsledky této metody v 1 a 2 ročnících.

Catherine Land

Obrázkový diktát: zvířata
Vytvořili jsme masky zvířat, abychom opakovali slovní zásobu na zvířata. Poté jsem řekla: „Snakes, stand up!“, a děti, které měly masky jako hadi, se měly postavit. Jedná se o krasný a záb…
Přejít na tento sway
rainbow.png
Obrázkový diktát: barvy
S dětmi jsme vybarvovali duhu jako důkaz toho, že znají barvy. Krásně se nám to povedlo, všechny děti měly stejné barvy!
Přejít na tento sway