V pátek 28. 4. 2017 se část členů polytechnického klubu zúčastnila výstavy Brix na Výstavišti v Letňanech. Žáci na začátku dostali pasy, do kterých plnili úkoly a sbírali razítka. Kromě toho obdivovali různé postavy a budovy, které byly sestaveni i z miliónů kostiček, jako Hrad z Bradavic. Také jsme viděli chrám Sv. Víta, Červenou Lhotu, nádraží v Písku, Lunapark nebo celé Micropolis.

V pátek 28. 4. 2017 se členové polytechnického klubu zúčastnili jako pozorovatelé 3. ročníků Robosoutěže na ČVUT na Karlově náměstí. Nejdříve si mohli soutěžící vyzkoušet robota na  zkonstruovaném labyrintu a poté už následovala dvě kola. Roboti měli za úkol sesbírat míčky a následně je naházet do vytvořeného cíle odstupňovaného podle vzdálenosti.

Doufáme, že se v příštím roce budeme moci účastnit soutěže, které se účastní tříčlenné skupiny z celé České republiky.

V rámci nadcházejících třídních schůzek bychom všem rodičům našich žáků rádi nabídli náhled do našich školních projektových aktivit.

ZŠ Lupáčova se tento školní rok zapojila do evropského projektu Erasmus+, který na škole probíhá a bude probíhat celý tento i příští školní rok. Do projektu je zapojena velká část našich žáků.

Všechny tedy srdečně zveme dne 19.4. 2017 v 17:30 do uč. č. 44, kde Vám koordinátorka projektu Mgr. Barbora Fousková podá veškeré informace o projektu a jeho výstupech.

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se uskutečnilo druhé setkání partnerských škol sdružených v projektu STEM by Art. Tentokrát se jednalo o setkání virtuální.

Účastníci projektu během uplynulých pár měsíců zpracovávali téma Národní historické objevy, vynálezy a vynálezci a připravili si velmi zajímavé výstupy. Tyto výstupy pak partnerské školy prezentovali během online telekonference.

Za naší školu se této části projektu zúčastnilo 18 tříd. Vzniklo tedy 18 plakátů a krátkých videí prezentujících významné české osobnosti, vynálezy a objevy. Dvě třídy své práce prezentovaly i během telekonference. Na jejich prezentace se můžete podívat zde.

I práce ostatních tříd budou postupně vkládány jak na projektový (stem.lupacovka.cz) tak školní web (www.lupacovka.cz).

Žáci byli konferencí nadšeni a projevili obrovský zájem o práce žáků z ostatních zemí.

Děkuji žákyním, které vzorně reprezentovaly naši školu během konference. A obrovský dík také patří všem pedagogům a žákům, kteří se do projektu zapojili.

mapa

Jak se vyhnout nebezpečí

plan

Vlastní bludiště pro ozobota

I do kroužku Polytechnický klub pro 2. stupeň byl zařazen workshop, ve kterém si žáci mohli vyzkoušet nejdříve ozobota navádět prostřednictvím barev, následně ho nutit dělat povely a potom mu nakreslit cestu. V poslední části workshopu pak sami žáci programovali prostřednictvím online nástroje cestu pohybu ozobota.

Pro více informací koukněte sem.

V pátek 27. 1. 2017 jsme v rámci Polytechnického klubu zkoušeli sestavit robota (Lego Mindstorm) dle návodu a následně jsme programovali jeho pohyb jak na základní kostce, tak si dvě skupiny vyzkoušeli i jednoduché sestavování programu, který se následně nahrával do základní kostky. A příště už žádný návod 😉

dav

děti

robot

děti

Ve včerejším kroužku zaměřeném na rozvoj algoritmického myšlení jsme vyzkoušeli programovat Ozoboty prostřednictvím obrazovky. Nejdříve jsme vytvářeli jednoduché pohyby ozobota a následně jsme vyzkoušeli i taneční kreace (pouze z připravené šablony, vlastní taneční kreace si vyzkoušíme v dalších shledáních).

Pro více informací koukněte sem.

dav

programování