Entries by Kamila Kubrová

,

9. pedagogická konference Nejen za katedrou

ve čtvrtek 13. 4. se v ZŠ Lupáčova uskutečnila již 9. konference s názvem Nejen za katedrou, která byla letos poprvé součástí projektu MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. Již tradičního setkání otevřeného široké veřejnosti se zúčastlili všichni členové pedagogického sboru školy, pozvání přijali zástupci Úřadu městské části Praha 3 a DDM Ulita. Během […]

Školní zpravodaj – březen 2017

Vážení rodiče a příznivci školy, milí žáci a žákyně, v měsíci březnu proběhla v naší škole celá řada zajímavých akcí jednotlivých tříd, ale pokračujeme také v tuzemských i mezinárodních projektech, do nichž jsou zapojeni žáci a učitelé celé školy. V novém dílu Zpravodaje přinášíme informace o některých z nich. zpravodaj brezen2017  

Efektivní metoda výuky angličtiny ve 2. ročníku

Paní učitelka Land ve 2. ročníku používá při výuce angličtiny efektivní metodu obrázkových diktátů. Žákům čte text a na základě jejích údajů děti kreslí obrázek. Podle obrázku paní učitelka pozná, zda jí děti rozuměly a zda ovládají slovní zásobu určité lekce. ZDE můžete posoudit výsledky této metody.

Úspěch našich žáků v mezinárodní zkoušce PET z anglického jazyka

V letošním školním roce jsme zahájili v rámci spolupráce s British Council přípravný kurz žáků 8. a 9. ročníku k mezinárodní zkoušce PET z angličtiny. Kurz je hrazen z prostředků školy, a proto je pro žáky zdarma, zákonní zástupci žáka hradí pouze účast dítěte na zkoušce. Kvalitní příprava přinesla v uplynulém měsíci i výborné výsledky, […]

Adventní Linz – Ars Electronica Center

6. 12. 2016 zorganizovala paní učitelka Žežulková zájezd pro žáky 2. stupně do Linze. Naším hlavním cílem nebyly vánoční trhy, jak by se vzhledem k předvánočnímu času mohlo zdát, ale unikátní muzeum Ars Electronica Center nacházející se na břehu Dunaje. Naší šedesátičlenné výpravy se ujaly české průvodkyně, a proto nám nic nebránilo proniknout do tajemství […]

Anotace – přípravný kurz francouzského jazyka

Kroužek je určený zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si chtějí zvolit francouzštinu jako svůj druhý cizí jazyk od 6. ročníku nebo se prostě jen chtějí seznámit s francouzštinou a rozhodnout se později. Cílem není pouze naučit se základy francouzštiny, ale také seznámit se s francouzskou kulturou, gastronomií a reáliemi vůbec. Zkrátka poznat francouzštinu všemi smysly. Ve […]