Entries by Kamila Kubrová

, ,

Virtuální realita v Goethe institutu

Dne 22.3.2018 jsme s 9.třídou navštívili instalaci virtuální reality a stali se tak na pár minut brouky, abychom se vcítili do pocitů Řehoře Samsy, který se jednoho dne v povídce Franze Kafky  Proměna probudí jako velký brouk….Byl to nezapomenutelný zážitek! Při té příležitosti jsme navštívili i knihovnu s krátkou komentovanou prohlídkou. Teď už víme, kam […]

10. pedagogická konference MAP „Nejen za katedrou“

Ve čtvrtek 29. 3. 2018 se v ZŠ Lupáčova konala již desátá pedagogická konference „Nejen za katedrou“, na které si pedagogití pracovníci školy předávají své zkušenosti ze školních i momoškolních aktivit se žáky, ze zahraničních výjezdů i odborných seminářů. Pozvání přijal i zakladatel této tradice, bývalý ředitel školy Ing. Milan Hausner. Letos si inspirující příspěvky […]

Školní zpravodaj – únor 2018

Vážení rodiče, pedagogové a příznivci školy, milí žáci a žákyně, počínaje únorovým číslem se mění redakce Školního zpravodaje. Pod vedením paní učitelky K. Rovné Vás nyní budou o zajímavých aktivitách a úspěších naší školy informovat žáci 6. ročníku. Jejich první číslo školního periodika jistě stojí za pozornost. zpravodaj_unor 2018

Anotace předmětu Tělesná výchova

Tělesná výchova Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví Výuka je koncipována v několika rovinách. Jsou jimi: gymnastika, atletika, míčové a sportovní hry a otázka zdraví člověka ve vztahu ke sportu. Děti se snažíme naučit zdravé soutěživosti a znalostem a dovednostem jednotlivých her, případně gymnastických či atletických disciplín. K tomu neodmyslitelně patří i […]

Anotace předmětu Svět práce

Svět práce Uvedená vzdělávací oblast integruje několik předmětů ICT aplikace v pracovním procesu, Aplikované vědy, Svět práce včetně celé řady průřezových témat Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází […]

Konverzace v anglickém jazyce

Anotace – Konverzace AJ pro 4. a 5. třídy (1. stupeň) Ve 4. a 5. třídách je jednou týdně rozšířená výuka AJ o hodinu konverzace. Během této hodiny děti rozvíjí svou dosavadní slovní zásobu a mluvený anglický projev. Pracují, jak jednotlivě, v párech, tak i ve skupinách. Témata jsou zaměřena na doplnění a rozšíření dosavadního […]

Zahraniční hosté v ZŠ Lupáčova

V prosinci jsme v ZŠ Lupáčova přivítali hned dvě skupiny hostů ze zahraničí: 6. 12. 2017 nás navštívila v rámci své povinné zahraniční stáže skupina učitelů a zároveň studentů pedagogiky ze Státní vysoké školy v Karagandě (Kazachstán). Setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze a bylo podpořeno MČ Praha 3. Nejprve byli hosté seznámeni s historií a koncepcí […]