24.4.2018 žáci 4.C navštívili jeden z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. století v Čechách.

Prošli jsme zámeckou zahradou do Oranžérie – „eko-atelieru“ – Galerie hl. města Prahy, který je zázemím pro kreativní aktivity. Odnesli jsme si krásné vyškrabované obrázky.

V Trojském zámku na nás nejvíce zapůsobila dominanta –  hlavní sál, který nás zaujal rozsáhlou freskovou výzdobou.

Ve středu 18. dubna se žáci ze třídy 9. A zúčastnili zajímavé akce. Jednalo se o přednášku „Speciální jednotky českých ozbrojených sil“. Vedl ji příslušník speciálních jednotek Policie ČR, který se osobně zúčastnil několika nebezpečných misí v zemích ohrožených válkou či terorismem, jako je Irák či Afghánistán. Nešlo pouze o samotnou přednášku, ale žáci zhlédli i některá videa či autentické fotky z rizikových zemí, zároveň si mohli vyzkoušet výzbroj a výstroj našich speciálních jednotek, jako je např. plně vybavená neprůstřelná vesta, pistole, samopal či helma. Na závěr se mluvilo i o případných budoucích možnostech nástupu žáků do řad speciálních jednotek a rovněž byl prostor pro nejrůznější otázky. Přednáška probíhala v komunitním centru „Díra“ v Masné ulici, které původně sloužilo jako kryt civilní obrany. V další části programu se žáci vydali na velmi zajímavou prohlídku celého krytu, kde mohli rovněž vidět originály nejrůznějších střelných zbraní (i když nezpůsobilých ke střelbě) a munici z mnoha historických období, které si mohli vzít také do rukou nebo se s nimi vyfotit. Během poučného výkladu jsme se mj. dověděli, že kryt je až 17 metrů pod povrchem vozovky a že velké problémy zde způsobila povodeň v roce 2002. Jediná nespokojenost ze strany žáků pramenila z chladu, který panoval ve většině částí krytu oproti venkovním 20°C. Naším průvodcem a hostitelem byl pan Aleš Procházka z nadačního fondu REGI Base I., který významně pomáhá novodobým českým válečným veteránům.

 

Dne 10. 4. navštívila třída IX. B dějepisný worhshop „Den, kdy se mlčelo“ pořádaný organizací Post Bellum v informačním centru Prahy 3. Projekt se věnoval kolektivizaci venkova na přelomu 40. a 50. let 20. století. Pomocí techniky hraní rolí žáci spoluvytvářeli osudy lidí žijících v jedné jihočeské vesnici a postupně tak byli seznamováni s procesy znárodňování a kolektivizace venkova. Projekt kombinoval moderní metody výuky dějin 20. století s osobnostní a sociální výchovou, zaměřenou zejména na pozici jedince ve skupině a potřebě bránit se bezpráví. Workshop byl veden odbornými lektory, žáci aktivně spolupracovali, jednalo se tedy o velmi přínosný projekt.

 

Dne 22.3.2018 jsme s 9.třídou navštívili instalaci virtuální reality a stali se tak na pár minut brouky, abychom se vcítili do pocitů Řehoře Samsy, který se jednoho dne v povídce Franze Kafky  Proměna probudí jako velký brouk….Byl to nezapomenutelný zážitek! Při té příležitosti jsme navštívili i knihovnu s krátkou komentovanou prohlídkou. Teď už víme, kam zajít, když budeme potřebovat německou literaturu, časopisy, noviny či německé hry. (Lenka Landa)

27.2.2018 navštívila třída 4.C v Národním muzeu program Světlo a život.

Žáci se seznámili s významem Slunce jako základní podmínky pro život. Důraz byl kladen na rozmanitost přírodních podmínek v různých prostředích. Byla zde široká škála exponátů živé i neživé přírody.