V úterý 22.5. byla naše třída III. D v rámci výtvarného projektu, kterého se již několik měsíců účastní, na Dětském dnu s Hravým architektem.
Akce se konala pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnské zahradě v impozantním prostoru Sala Terrena.
Po projevu místopředsedkyně senátu a autora celého projektu jsme zhlédli vystoupení Adama Mišíka a skupiny Svítání, která zahrála skladby na africké bubny.
Pro děti byly připraveny různé  soutěže a občerstvení.
Díky krásnému počasí a úžasné atmosféře historické části Prahy bylo pro nás toto dopoledne výjimečným zážitkem.

Na 15. května byli naši žáci všech sedmých tříd pozváni na zajímavou akci pořádanou Ministerstvem obrany. Jednalo se o  sportovní dopoledne s Armádou České republiky v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu. V areálu 24. základny dopravního letectva v Praze v Kbelích byly na několika stanovištích připraveny úkoly s armádní tématikou. Postupně si děti vyzkoušely zdravotnickou přípravu, chemickou ochranu, střelecký a veslařský trenažer, topografii, vzdělávací soutěže, překážkové dráhy a další aktivity, které si pro ně vojáci a zástupci Ministerstva obrany připravili. Program byl obohacen statickými a dynamickými ukázkami vojenské techniky. Cílem celého dopoledne bylo, aby děti rozvíjely svoji fyzickou zdatnost, vyzkoušely si, jaké úkoly musí vojáci v rámci své profese plnit, a také je připravit na situace, se kterými se mohou v dnešní době setkat. Každý žák byl za splnění všech disciplín odměněn. Jsme rádi, že se u našich sedmáků tento atraktivní program setkal s úspěchem.

Dne 15. 5. 2018 se ve dvou sálech budovy Senátu Parlamentu České republiky konala odborná konference „Právo a děti v kyberprostoru“ pořádaná Ústavně – právním výborem Senátu za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu. S NCBI spolupracuje ZŠ Lupáčova již několik let na peer programu „S kamarády proti kyberšikaně“. Jedná se o projekt, kdy vyškolení starší žáci pořádají pro mladší spolužáky tematická setkání, jejichž náplní je právě prevence rizikového chování, jako jsou například záškoláctví, šikana a kyberšikana. Žákyně 9. ročníku, které se na projektu podílejí (M. Jurenová, K. Komárková, V Cibulková, L. Eliášová), přijaly nabídku účasti na této konferenci, kde naši školu důstojně reprezentovaly.

Podrobnosti  ZDE .

 

 

AntiFETfest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy a školská zařízení, jehož hlavním tématem je rizikové chování, např. kyberšikana, násilí, záškoláctví, gambling apod. Do letošního ročníku soutěže se zapojili i naši žáci z 8. a 9. ročníku. Pětičlenný tým složený ze žáků a žákyň tříd VIII. A a IX. A (Panchenko, Saliy, Pechová, Hájek, Bouček) zpracoval ve svém krátkém filmu s názvem „Za dveřmi“ problematiku domácího násilí. V kině Aero se na konci dubna konala přehlídka všech soutěžních snímků a zároveň vyhlášení vítězného filmu obvodního kola Prahy 3. Filmaři ze ZŠ Lupáčova v něm obsadili se svým soutěžním příspěvkem krásné 2. místo. Blahopřejeme jim a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

7.5.2018 jsme  měli připravený program program „Objevování stop lidí minulosti a současnosti“ v kostele Pražského Jezulátka. Čekaly nás velmi vstřícné průvodkyně, žáci se seznámili s historií i současností kostela, dostali jsme se do míst běžné veřejnosti nepřístupných.

Dne 24.4. a 25.4.jsme navštívili s 8.a 9.ročníkem interaktivní přednášku Španělsko křížem krážem. Po úvodním flamenkovém koncertě, kdy se žáci seznámili se základy tohoto hudebně-kulturního žánru pocházejícího z prosluněné Andalusie, si žáci sami mohli vyzkoušet hru na cajón, perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu, a rytmický doprovod (tleskání). Poté následovaly taneční základy flamenka, žákům byly zapůjčeny i taneční rekvizity (hůl, šátek, vějíř). Když jsme si užili pohyb, hudbu a zpěv, pokračovali jsme v poznávání španělské literatury. Žáci se seznámili se čtyřmi významnými španělskými díly (Don Quijote, El Cid, Krvavá svatba a Život je sen) a pokusili se sestavit obrovskou dřevěnou mapu Španělska a určit hlavní města autonomních oblastí této země. V lingvistickém koutku se žáci naučili několik slov z dalších oficiálních jazyků (kromě kastilštiny), kterými se na Pyrenejském ostrově hovoří (galicijština, baskičtina a katalánština).Po splnění všech úkolů nás čekalo malé občerstvení v podobě tapas. Na závěr jsme všichni vyplnili  kvíz, při kterém jsme si zopakovali všechny nové informace, které jsme si ten den osvojili. Dvouhodinové zábavné a poučné dopoledne nám uteklo jako voda. Velmi dobře jsme se bavili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.

učitelkahudbahudebnícitanecněcografika

30. 4. 2018 se žáci 6. C účastnili výstavy zaměřené na život, skutky a vynálezy Leonarda da Vinciho s názvem Leonardium v Malostranské besedě. Výstava byla velmi interaktivní a žáci mohli naplno ukázat svou kreativitu a inspirovat je jedním z největších vynálezců Evropy.